We moeten onze Pajares behouden!

In Orotava loopt er een campagne om de bevolking te wijzen op de historische waarde van de met stro bedekte natuurstenen hutten

De met stro bedekte huizen die uit natuursteen bestaan worden Pajares genoemd. Je vindt ze in het Orotavadal en de eilandregering heeft een campagne gestart om de bevolking te wijzen op het bestaan van deze Pajares.

Door een informatiecampagne met de leus: “De Pajar van je leven” wordt de bevolking gewezen op de historische waarde en de betekenis van deze eenvoudige onderkomens.

Medewerkers van de stichting “Projecto Cultural Pinolere” houden voordrachten over Pajares in de stadjes en dorpen in de omgeving van Orotava; met hoopt daardoor de belangstelling bij de mensen voor deze historische bouwsels te bevorderen.

Nergens op Tenerife vind je zoveel Pajares als in de buurt van Orotava. De stad heeft inmiddels 300 van deze woninkjes geregistreerd; slecht 16 hiervan verkeren echter in een goede staat.

In de Pajares speelde zich indertijd het alledaagse leven van de boerenbevolking af.

De stenen “Iglo's” hadden geen ramen en slechts één ingang. In de zomer waren ze aangenaam koel en in de winter werden ze verwarmd met een kachel die tevens voor het koken werd gebruikt.

In de Pajares die vandaag nog bestaan bewaart men zijn aardappelvoorraad of men gebruikt de Pajar als stal voor konijnen, wasruimte, wijnkelder, gereedschaphok of als “Guachinche”: dit laatste is een ruimte waarin tijdelijk wijn wordt opgeslagen.

Maar de Pajares raken steeds meer in verval; dit komt omdat het een hele klus om de strodaken te vernieuwen; dit moet om de paar jaar gebeuren.

De kunstig gevlochten strodaken worden met de hand gemaakt, net als de stenen muren van de Pajares en de houtconstructie voor het dak. De kunst om dit te maken is van generatie op generatie overgedragen. Maar de “tapadores”, de vaklui die de daken van de Pajares bedekken, vergrijzen en de jongere generatie toont steeds minder belangstelling om dit beroep uit te oefenen.

De eilandregering, maar ook de stad Orotava is er zeer in geïnteresseerd om de nog bestaande Pajares als erfgoed te behouden.Om dat te bereiken zijn er inmiddels al meerdere projecten gestart om de in verval verkerende Pajares te restaureren.

In het kader van een reeks voordrachten onder het motto “De Pajar van je leven” worden boeren aangespoord om meer rogge te gaan verbouwen; rogge is namelijk het graan dat het stro levert voor de daken van de Pajares.

Ook voor toekomstige generaties moeten de Pajares behouden blijven.