Hoe gaat het bij een verkopende makelaar op tenerife?

Een verkopende makelaar op Tenerife helpt u bij het vinden van alle noodzakelijke informatie over het huis dat u graag wilt hebben. Lees hier meer daarover.


Als u op Tenerife een huis via een verkopende makelaar wilt aankopen zal hij zich ook voor u inspannen om de koop zo goed mogelijk te laten verlopen.  U moet echter zelf ook bedenken wat u allemaal aan de makelaar wilt vragen. De makelaarskantoren op Tenerife zijn doorgaans van goede kwaliteit en weten hoe ze klanten die het Spaans niet goed beheersen moeten begeleiden. Ze zullen over het algemeen oprecht hun best doen om een zo goed mogelijke overeenkomst tussen verkoper en koper te sluiten. Maar een huis kopen is toch een beslissing die u voor een lange tijd neemt, Daarom is het verstandig om u voor het eerste bezoek aan een verkopende makelaar goed voor te bereid en u te verdiepen in alles wat u te wachten staat. Onderstaande informatie kan daarbij een goede leidraad voor u zijn.

Tijdens de koop komt u ook in aanraking met de notaris en doorgaans ook met een advocaat. Ze komen terloops in deze leidraad ter sprake maar het is verstandig om ook de specifieke informatie daarover te lezen. Onderaan deze pagina staan links naar de informatie pagina´s over die beroepsbeoefenaars.


 • Orientatie.
  Voordat u naar een makelaar gaat om een huis of appartement op te bezichtigen zijn er wat zaken die u eerst kunt afwegen. Een aantal nuttige tips staan op de pagina "kopen of huren" onder het kopje informatieve fase. Het is handig om die pagina vooraf te bestuderen.

 • Bezichtiging.
  Als u op internet een woning heeft gezien die u aanstaat en waarvan u meer wilt weten dan de prijs en een aantal foto´s kunt u contact opnemen met de verkopende makelaar. Die zal u uiteraard graag meer informatie willen geven en als ook dat u aanstaat kunt u het huis samen met de makelaar gaan bekijken. Bij die bezichtiging ontstaat uw eerste volledige oordeel over het huis of appartement. Als de woning u bevalt kunt u gaan beoordelen wat de voordelen en de nadelen van het huis zijn.

  Bekijk goed wat de staat van het huis is en u moet zeker aan de makelaar vragen wat de technische staat van de woning is en wat er allemaal toe behoort.  Alle denkbare informatie moet u zien te krijgen. Vraag gewoon of er nog verdere informatie is of zaken zijn die u moet weten. Zelf kunt u kijken of er geen lawaaibronnen in de omgeving zijn. Ga ook eens in de avond langs om met een blokje om erachter te komen of er dan veel blaffende honden zijn. Als u na het afwegen van alle aspecten van de woning nog steeds enthousiast bent en u dus zou willen overwegen het te kopen kunnen de onderhandelingen van start gaan. Het is handig om te vragen of de verkoper alleen kan beslissen of dat er wellicht nog andere partijen zijn die meebeslissen zoals een ex-partner, familie of (mede)erfgenamen.


 • Onderhandeling.
  Als u de woning graag in bezit wilt krijgen kunt u met de makelaar aan de onderhandelingen beginnen. Dat is een spànnend proces waarbij u goed moet bedenken hoe ver u met uw bod wilt gaan. Niet alleen over de prijs maar ook over eventueel nog door de verkoper op te knappen zaken, de opleveringsdatum, wat er bij de koop in zit, denk b.v. aan keuken apparaten en een eventuele voorbehouden van uw kant.
  Vergeet niet dat een verkopende makelaar bij de onderhandelingen twee partijen dient en dat u daarom uw positie of mogelijkheden niet volledig vrij moet geven. U zult altijd zelf het onderste uit de kan moeten weten te halen tenzij u bij de onderhandelingen een aankoopmakelaar aan uw zijde heeft. Als op u op Tenerife een Spaanse verkoper treft kan het regelmatig voorkomen dat die verkoper in eerste instantie niet wil onderhandelen. Het is dan aan uzelf om de zaak wel of niet op scherp te stellen.

 • Technische inspectie.
  Als u technische gebreken vermoedt kunt u een arquitecto technico inschakelen. Die zijn op Tenerife niet duur en u kunt zich er een hoop ellende mee besparen. Het kan voorkomen dat een huis nog een ijzeren watersysteem of een slecht electra systeem heeft. Vervanging van dit soort systemen kost tienduizenden euro´s die u achteraf niet op de verkoper kunt verhalen.
  Een bruine vlek onder, boven of rond een tapkraantje in de muur is een duidelijk aamwijzing voor zo´n gebrek. Voor een rommelige meterkast of roestvlekken op een muur of aan een balkon geldt hetzelfde. U kunt ook overwegen om in elk geval een arquitecto technico in te schakelen. Uw advocaat zal daarbij zeker willen bemiddelen. Bedenk dat een makelaar op Tenerife geen meldingsplicht over dit soort gebreken. Mochten er verborgen gebreken zijn is dit een goede reden om nog eens over de prijs te praten of zelfs van de verkoop af te zien.

 • Feiten vaststellen. 

  Als u het met de verkoper een verkoopprijs bent overeengekomen is het tijd om een advocaat in te schakelen. Dat bent u wellicht niet gewend maar in Spanje is dat bij de koop van een huis een noodzaak. De advocaat zorgt ervoor dat u alle feiten te weten komt over de kadastrale gegevens en de eigendoms situatie en of er erfdienstbaarheden zijn. Deze advocaat zal uw vertrouwenspersoon zijn tot aan de overdracht.
  Het komt voor dat de verkopende makelaar u een advocaat aanbiedt die een samenwerking heeft met hemzelf of zelfs aan dat kantoor verbonden is. Het is wellicht wat duurder maar het is verstandig en beter voor uw gemoedsrust om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen en zelf een advocaat in te schakelen. Voor een inzicht over hoe de advocaat werkt op Tenerife staat onderaan deze pagina een link naar de verdere informatie over de advocaat.


 • Voorlopige koopovereenkomst, ook wel reservering genoemd.

  Op het moment dat alle feiten vast staan en er volledige overeenstemming is wat het te verkopen object precies is, wat de prijs is, wanneer opgeleverd kan worden zal de makelaar een voorlopige koopovereenkomst opstellen. Uw advocaat zal die vervolgens tot in detail bestuderen en zonodig aanpassen. De voorlopige koopovereenkomst is bindend voor alle partijen. Het kan zo zijn dat de makelaar zijn provisie bij de notaris van u wil ontvangen. Let u er op dat zijn provisie dan in mindering van de koopprijs wordt gebracht want op Tenerife wordt de makelaar door de verkoper betaald.. Na ondertekening van de voorlopige overeenkomst kan de verkoper het object niet meer aan een ander verkopen en kan geen van de partijen nog iets wijzigen.

  Het reserveringsbedrag op Tenerife is afhankelijk van het aankoopbedrag maar beloopt doorgaans 10%. Als u zou besluiten om de woning toch niet te kopen bent u het reserveringsbedrag kwijt. Als de verkoper af ziet van de verkoop, dan ontvangt u het reserveringsbedrag verdubbeld terug. Uw advocaat zal er zeker voor zorgen dat een dergelijke clausule in de overeenkomst opgenomen wordt.


 • Koopakte.
  Na de voorlopige koopovereenkomst van de woning wordt de echte koopakte door de makelaar en de advocaat opgesteld. Hierin wordt alles over de koop schriftelijk vastgelegd. De eventueel te betalen hypotheek aflossingen, kosten, rechten en plichten die de verkoper nog moet betalen worden onderzocht, zodat de de verkopende partij dit kan regelen voordat de notariële overdracht plaats vindt. Dat kan ook inhouden dat b.v. een erfdienstbaarheid nog moet worden afgekocht door de verkoper. Maar ook als de verkoper nog grond moet (laten) reinigen moet dat gebeuren voordat u naar de notaris gaat. Achteraf is er vaak niets meer te regelen.

 • Oplevering.
  Bij de oplevering kijkt u met de makelaar of de staat van de woning nog wel gelijk is aan de staat van de woning tijdens de uw overeenstemming over de prijs en de andere zaken die u eerder aantrof. Wanneer zaken niet in orde zijn of ontbreken, dan moet dit worden geregeld voordat de juridische overdracht bij de notaris plaats vindt. Daarna kunt u niets meer regelen. U kunt de oplevering het beste een uur voor de overdracht doen.

 • Overdracht.
  Als alles in orde en geregeld is kunt met de uw advocaat en de verkopende partij of diens gemachtigde naar de notaris te gaan voor de daadwerkelijke verkoop en de sleuteloverdracht. Vaak is de verkopende makelaar ook bij de notaris anwezig. Vraag uw advocaat in het bijzijn van de notaris nogmaals of alles echt helemaal in orde is. Pas daarna tekent u de definitieve koopakte bij de notaris. Lees daarover meer in de link onderaan deze pagina.

 • Na de overhandiging van de sleutel
  Na het overhandigen van de sleutels bent u de nieuwe eigenaar van de woning. Toch moet er nog wat geregeld worden om ook als juridisch eigenaar geregistreerd te staan zoals de inschrijving in het Registro de la Propiedad. U advocaat zal u hier zeker over informeren of het voor u afhandelen totdat u ook de laatste horde genomen heeft. Voor meer informatie zie de link hieronder over de advocaat.Tip 1:

Maak schermafdrukken van de webpagina´s waarop de woning bij de makelaar te koop staat. Het wil nog wel eens voorkomen dat de fiscus achteraf van mening is dat u te weinig heeft betaald. Bewaar dit goed, de belastingdienst heeft hier jarenlang de tijd voor. U krijgt dan een naheffing wegens verkregen voordeel. Als u een woning koopt met (veel) achterstallig onderhoud moet u dat zeker doen. In dat geval is zelfs een rapport van een arquitecto technico nodig over de staat waarin u de woning gekocht hebt. 

Top 2:

Betaal nooit met zwart geld. Ook niet gedeeltelijk. De belasingdienst komt daar vrij vaak achter en bij ontdekking volgt er een behoorlijke boete. Bovendien kunt u in aanraking komen met het strafrecht en dat is in het anders zo zonnige klimaat van Tenerife geen pretje.


Pagina: de verkopende makelaar op tenerife.

deteiding.nl