Van de redactie.

Op deze pagina informeert de redactie u graag over waar ze mee bezig zijn, wat ze belangrijk vinden en natuurlijk komen er allerlei bijzonderheden op deze pagina.


Lieve leden,

Mijn taak als lid van de redactie van de Website van Holland Club El Teide en de Nieuwsbrief voor de leden zit erop.

In november 2020 heb ik de redactie en het bestuur van mijn beslissing op de hoogte gebracht en ook dat mijn betrokkenheid tot het einde van 2020 zou duren.

Ik dank Frens en Yolande voor de inspiratie en samenwerking en het bestuur voor de ondersteuning.

Van deze gelegenheid maak ik ook gebruik om alle leden een gezond en hopelijk weer tot de normaliteit terugkerend 2021 toe te wensen.

Ellen Krom (Borkes)


Zo langzamerhand gaan steeds meer mensen gebruik maken van de website. Dat is heel mooi! de formulieren worden gevonden en er wordt gebruik van gemaakt. Natuurlijk is het even wennen, voor ons tenslotte ook, maar samen komen we er wel uit.

Mocht je ons willen schrijven en je weet niet waar je het kwijt kan, we hebben ook een redactie mail: 

Graag wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om iets meer duidelijkheid te geven over de foto’s die van de evenementen op de site komen. Ik wil iedereen er op wijzen, dat

door het lidmaatschap je toestemming geeft voor het plaatsen van een foto waar je opstaat.

Kijk uit naar elkaar en blijf gezond in deze bijzondere tijd!

Yolande