Informatie over een aanrijding op Tenerife?


Op Tenerife kunt u weleens verrast worden door de iets andere rijstijl op dit eiland. Een ongeluk zit dan in een klein hoekje.

 

Als zoiets overkomt zal er in de meeste gevallen een verschil van mening ontstaan over wie er in de gegeven situatie fout gehandeld heeft ofwel wie het ongeluk veroorzaakt heeft. Als dat het geval is moet u de auto´s beslist niet verplaatsen totdat het schadeformulier door u en de andere partij ondertekend is of tot het moment dat er politie aanwezig is. Indien u het niet eens kunt worden vult u elk uw eigen mening in. Houdt u er rekening mee dat bijna niemand een andere taal tegen u zal spreken dan Spaans. U kunt natuurlijk wel een tolk bellen.

 

Vrij snel zult u benaderd worden door een schade-expert die op Tenerife een "perito" heet. Deze zal, al of niet met behulp van een garagebedrijf, de schade vaststellen en aan de verzekeraar doorgeven. Het verzekeringsbedrijf zal op basis van het rapport van de expert afhandelen en uitkeren.

Kijk op de autopagina van de Teiding naar het telefoonnummer van uw verzekeraar om de Grua ofwel de sleepwagen te bestellen.

 

Als u door omstandigheden (ziekenhuis) het schadeformulier niet in kunt vullen dan moet u dat doen zodra u daar toe in staat bent,

U en de andere betrokkene bij de aanrijding kunnen het natuurlijk ook direct eens zijn en dan is het invullen van het schadeformulier gaan probleem.

In alle gevallen levert u het schadeformulier bij uw verzekeringsmaatschappij of bij het verhuurbedrijf van de auto in.
Teken het echter niet als u niet zeker bent van de toedracht van het ongeluk of aanrijding.

Vrij snel zult u benaderd worden door een schade-expert die op Tenerife een perito heet. Deze zal, al of niet met behulp van een garagebedrijf, de schade vaststellen en aan de verzekeraar doorgeven. Het verzekeringsbedrijf zal op basis van het rapport van de expert afhandelen en uitkeren.

 

Kijk op de autopagina van de Teiding naar het telefoonnummer van uw verzekeraar om de Grua ofwel de sleepwagen te bestellen.