Hoe zijn de verkeersregels en het verkeer op Tenerife?

Op Tenerife zijn de verkeersregels en het verkeer niet veel anders dan overal elders. Toch zijn er wel een paar bijzonderheden die u écht moet weten.


U kunt altijd even naar de file informatie kijken.

Als u moet tanken, wat zijn  de brandstofprijzen per dorp of stad?

Er is een aparte pagina over alcohol en drugs in het verkeer.


Auto´s wassen op publiek gebied is verboden.

Uw (huur)auto wassen op een openbaar terrein, zoals een weg, parkeerplaats, stoep of plein is verboden in Spanje en kan een forse boete opleveren. De reden is met het wassen van de auto water, zeep en vuil op de weg worden gegooid daarmee op de weg worden achtergelaten en dat is, hoe weinig dan ook, verboden. De boete varieerd per gemeente maar als een gemeente hiervoor geen eigen regels heeft, is er een standaard bedrag van toepassing die op dit moment 100 euro is.


Wees voorzichtig met parkeren op Tenerife.

Op Tenerife gelden in het verkeer een aantal andere parkeerregels dan u gewend bent en het komt vaak voor dat bezoekers en bewoners van Tenerife verrast zijn over de verkeersregels over parkeren. Niet alleen omdat een boete zo is uitgeschreven maar ook omdat de politie vrij snel u (huur)auto weg sleept.

Onderstaand enkele regels.

Groene zone´s.

Die zones zijn parkeervakken voor vergunninghouders. Daar moet u zeker niet parkeren omdat u al heel snel een boete heeft en auto´s in die zone´s vrij snel worden weggesleept omdat vergunninghouders graag de politie bellen.

Blauwe zone´s.

Dat zijn de gebieden waar u, afhankelijk van de lokale situatie, mag parkeren als u betaald of als u een parkeerschijf gebruikt. Let goed op de maximale tijd dat u er mag staan en op de uren van de dag dat het betalen verplicht is.

Gele lijnen e.d.

Bij of op gele lijnen, stoepbanden en vakken met kruizen mag u nooit stil staan of parkeren. Ook op verdrijvingsvakken mag u niet parkeren.

Borden voor het verkeer op Tenerife.

Een bord dat een parkeerregeling aangeeft ziet er hetzelfde uit als overal in Europa.

Als dat bord er staat zoals hiernaast is het gewoon verboden om daar te parkeren. Even stoppen mag wel als de bestuurder maar in de auto blijft zitten.

Er kunnen echter tekens en cijfers op de borden staan en die hebben een betekenis.

1 witte verticale streep op het bord geeft aan dat het verboden is om op die plek op oneven dagen te parkeren.

2 witte verticale strepen op het bord geven  aan dat het verboden is om op die plek op even dagen te parkeren.

De cijfers 1-15 op het bord geven aan dat het verboden is om daar te parkeren in de eerste helft van de maand.

De cijfers 16-31 op het bord geven aan dat het verboden is om daar te parkeren in de tweede helft van de maand.

Tot slot mag u natuurlijk niet pakeren op parkeerplaatsen voor mindervaliden, oplaadpunten voor electrische auto´s, bushaltes of taxistandplaatsen en natuurlijk ook niet op plekken waar u hinderlijk voor voetgangers geparkeerd staat.

Boetes. 

Als u zich niet aan de regels voor het parkeren op Tenerife houdt kunt u een boete verwachten van 80 tot 200 euro. De kosten voor het wegslepen en ophalen van een uw (huur)auto zijn nog vele malen duurder.


U kunt beter nooit iets voor de ramen van uw auto hangen.

In Spanje heeft de bestuurder de plicht om ervoor te zorgen dat alle ramen vrij van attributen zijn en altijd goed zicht geven rondom de auto. Als niet aan deze regel wordt voldaan kan er een sanctie volgen van een verkeersagent.  Het hangt van de agent af wat belemmerd zicht wordt genoemd maar een kralenketting of een paar schoentjes aan de achteruitkijkspiegel kan al vodoende zijn om van een belemmering te spreken.

Een (gedeeltelijk) belemmerd uitzicht vanuit het voertuig is een ernstige overtreding en wordt daarom bestraft met een boete van 200 euro maar het kost geen punten van het rijbewijs.  Het staat allemaal in artikel 19.1 van de Verkeerswet.


Draag als bestuurder of bestuurster geen slippers of hoge hakken in de auto.

Op Tenerife is het tijdens het autorijden in het verkeer verplicht dat de achterkant van uw schoenen vast moet zitten en slippers dus verboden zijn.

Ook aan de voorkant mag het niet te los zitten. Hoge hakken zijn in tijdens het rijden ook verboden en met blote voeten mag u zeker niet rijden. Met artikel Artikel 18.1 in de hand kunt u een bekeuring verwachten die tot 200 euro kan oplopen maar het kost geen punten.

Armen en benen:

Als u een auto bestuurt mag u uw arm niet uit het raam steken en de passagier voorin mag haar of zijn voeten niet op het dashbord plaatsen.

Deze regels vloeien voort uit de artikelen  17.1, 18.1 en 3.1. Op al deze overtredingen staat een boete van maximaal 200 euro te bepalen door de agent in kwestie.


Rijden in een auto van een ander.

Mag u op Tenerife in een auto aan het verkeer op Tenerife deelnemen als die auto niet op uw naam staat?
Dat mag, het is niet tegen de wetgeving of verkeersregels.  U moet natuurlijk wel een rijbewijs hebben. Het is bovendien handig om een (Spaans-talige) verklaring van de eigenaar te hebben waarop staat dat u in de auto mag rijden.

 

Indien u met de auto van een ander aan het verkeer op Tenerife deelneemt moet u er zeker op letten dat u alle papieren die bij de auto horen ook heeft.
Vanzelfsprekend moet de auto actueel keuringsbewijs hebben (ITV) en verzekerd zijn. Het is een goed idee om ook even de verzekeringspolis te bekijken. Als u betrokken raakt bij een schade of erger kunt u te maken krijgen andere voorwaarden zoals een hoger eigen risico.

Als er iets ontbreekt of als er iets niet in orde is kunt u bij een aanhouding door de politie op Tenerife rekenen op hele lastige vragen, zeker als u ook nog eens schade veroorzaakt of een verkeers overtreding heeft begaan. De politie moet ervan overtuigd worden dat de auto niet gestolen is. Het contact tussen u en de politie verloopt daarbij altijd in het Spaans.


Minimum snelheden bestaan ook op Tenerife.

Zo mag er op snelwegen en autowegen niet langzamer dan 60 km/uur gereden worden.

Op de andere wegen is langzamer rijden dan de helft van de maximum snelheid niet toegestaan.  U mag dus bijvoorbeeld op een weg waar een maximum snelheid van 50  km geldt niet langzamer dan 25 km rijden. Op deze overtredingen in het verkeer kunt u een boete van 200 euro verwachten.

Uitzonderringen op de minimale snelheid zijn bijvoorbeeld als er een voertuig op de weg stil staat zoals een (school) bus, als u een kruising, rotonde, stoplicht of zebrapad  voor u heeft en als er mensen of dieren op de weg lopen.

advertentie 


Een aantal verkeersregels op Tenerife zijn per 22 maart aangescherpt.

Soms zijn ze strenger geworden en in een aantal andere gevallen zijn de boetes of strafpunten verhoogd.

1. Telefoon in de auto.

De meest opvallende verscherping van de verkeerswet is het aangepaste verbod om op Tenerife in de auto te telefoneren of er zelfs maar naar te kijken.
U mag uw telefoon niet meer in uw hand houden als u in de auto zit én aan het verkeer deelneemt, rijdend of stil staand.De enige uitzondering is er voor wie handsfree belt of buiten het verkeer stil staat.
Dat betekent dat het vasthouden van de telefoon in theorie een boete van 500 euro en een verlies van 6 punten op het rijbewijs kan opleveren.

2. Niet meer harder rijden dan toegestaan.

Dat lijkt een hele logische maatregel maar er er bestond een regeltje  op Tenerife dat u buiten de snelwegen 20 kilometer harder mocht rijden dan op die weg was toegestaan op het moment dat u een andere auto inhaalde. Die regeling is vervallen.
U mag dus nu nergens meer harder rijden dat de op die weg geldende maximale snelheid.

3. Werp niets uit de auto.

U of uw passagiers kunnen op Tenerife beter niets meer uit de auto gooien. Het uit de auto werpen van alles wat de verkeersveiligheid in gevaar brengt en/of brandgevaarlijk is wordt bestraft met de inhouding van 6 punten op het rijbewijs en een boete van 500 euro.

4.  Veiligheidsgordel dragen.

Als u de veiligheidsgordel of in het geval van kinderen in een auto de kinderveiligheidssysteem zoals de kinderzitjes niet of niet goed gebruikt kost u dat 4 punten en een boete van 200 euro. Op Tenerife kunnen Passagiers ook beboet worden als zij niet aan de veilgheidseisen voldoen.

5. Fietsers over de andere baan inhalen.

Fietsers en scooterrijders moeten met een grotere afstand ingehaald worden. In plaats van 1,5 meter afstand tot de fietser of scooterrijder te bewaren  moet u over de tegengestelde weghelft inhalen. Als u op Tenerife een fietser of scooterrijder in gevaar brengt kan dat 4 tot 6 rijbewijspunten kosten. Er staat niet aangegeven wat u moet doen op een 1 baans weg.

6. Radarverklikker.

Indien u een radarverklikker heeft wordt het aantreffen daarvan in een auto bestraft met een boete van 500 euro en 3 strafpunten op uw rijbewijs, Het is op Tenerife niet van belang of de verklikker aan staat of uitstaat.

7. Invalidenparkeerplaatsen.

Uiteraard mag u niet parkeren op invalideplaatsen en dat kost nu 3 punten op uw rijbewijs en daarnaast een boete die per plaats verschilt. U loopt op Tenerife tevens het risico dat uw auto tegen hoge kosten weggesleept wordt.

8. Boodschappen op de achterbank.

Het is niet toegestaan om boodschappen of andere zaken op de achterbank of ergens anders in uw auto vervoeren als er ook maar enig risco is dat die spullen bij een plotselinge remactie bij de bestuurder kunnen komen.  Ze mogen niet zodanig worden geplaatst dat ze geheel of gedeeltelijk de bestuurder kunnen hinderen. Als dat risco toch bestaat moeten ze worden vastgezet. De boete kan oplopen tot € 200.=


Moet u als inwoner van Tenerife uw rijbewijs verplicht omzetten naar een Spaans rijbewijs?

Alleen als u nu een rijbewijs heeft dat onbeperkt geldig is én uitgegeven is in een EU-land moet u uw rijbewijs na 2 jaar omzetten naar een Spaans rijbewijs.

Als u een rijbewijs heeft dat een verloopdatum heeft én uitgegeven is in een EU-land hoeft u uw rijbewijs pas op die verloopdatum te vervangen voor een Spaans rijbewijs.

De volledige informatie in het Spaans staat op:


Een groep fietsers heeft in z´n geheel voorrang op een rotonde.

Als fietsers in een groep rondrijden heeft de hele groep voorrang als de eersten zich al op de rotonde bevinden. Andere weggebruikers moeten wachten tot de laatste rijder van de groep voorbij is.  Als de eerste fietser van de groep de rotonde nog niet bereikt heeft moet de hele groep fiersers wachten totdat de rotonde vrij is.

Als u een fietser wilt inhalen dan moet u een  tussen uw auto en de fietser een afstand van 1,5 meter houden. Daarnaast moet u vaart minderen om de fietser niet in gevaar te brengen.

In de Spaanse verkeersregels staat nergens dat het voor een fietser verplicht is om met licht aan te rijden, De meeste  fietsers hebben daarom niet eens verlichting op de fiets zitten.

Klik op het plaatje voor de hele afbeelding.  >>>


Wat moet u verplicht in uw (huur) auto hebben?

1. Een reflecterend vest. U moet dat aantrekken zodra u met pech of een andere reden in de berm of op de vluchtstrook staat. U moet er altijd twee in de binnenruimte van uw auto bij u hebben. Als u met meer dan twee personen inde auto rijdt neem dan meer reflecterende vesten mee. Het vest moet fluorescerend geel, oranje of rood en voorzien zijn van reflecterende stroken. De draagplicht bij pech of een ongeval geldt voor alle inzittenden.

2. Uw legitinatie bewijs en uw rijbewijs. De ITV kaart, dat is het bewijs dat uw auto goedgekeurd is. Bovendien moet de sticker van de goedkeuring in de rechterbovenhoek van de voorruit van de auto aanwezig zijn. Voor auto´s die nog geen 3 jaar oud zijn hoeft dat niet.

3 Er moeten altijd 2 gevarendriehoeken in uw auto aanwezig zijn als u een Spaans kenteken heeft en 1 als uw auto geen Spaans kenteken heeft. U moet, als u op de vluchtstrook of in de berm staat van een weg met verkeer in 2 richtingen, er één achter de auto en één voor de auto plaatsen op zo´n 50 meter afstand. Dat is alleen verplicht buiten de bebouwde kom maar ook binnen de bebouwde kom op een plek waar dat verboden is of als de auto een obstakel is voor ander verkeer. Bij 1 rijrichting is alleen de gevarendriehoek achter de auto nodig.
Als het verkeer te druk of te gevaarlijk is hoeven de gevarendriehoeken niet geplaatst te worden.

4. Er moet een reservewiel, een of thuiskomertje of bandenreparatieset is uw auto aanwezig zijn. Het bijbehorende gereedschap is eveneens verplicht.

5. Een reserve bril is niet meer verplicht maar als u een rijbewijs heeft waarin staat dat u een bril of contactlenzen draagt is het aan te raden om toch een reservebril mee te nemen. U kunt daarmee misverstanden met de politie voorkomen.


Er is een nieuwe beperking voor de maximum snelheid op Tenerife in de bebouwde kom.

Vertaling van de bovenste regel op de onderstaande afbeelding.

In de stad, 30 km/u.

Door de snelheid in de stad te verlagen van 50 km/u naar 30 km/u verkleint de kans op overlijden door een aanrijding met vijf keer.

De nieuwe snelheidslimieten in steden en op oversteekplaatsen zullen het naast elkaar bestaan ​​van de verschillende weggebruikers bevorderen.

20 km/u op wegen zonder hoogteverschil tussen weg en voetpad ongeacht de breedte.

30 km/u voor wegen met één rijstrook in elke richting en een verhoogd voetpad.

50 km/u op wegen met 2 of meer rijstroken in elke richting en een verhoogd voetpad.

Boetes of multas bij overtredingen.

De maatregel treft ongeveer 70% van de Spaanse straten en de limieten zijn verplicht voor alle chauffeurs, die boetes riskeren tussen 100 euro en 600 euro als ze de maatregel niet respecteren, en tot 6 punten op het rijbewijs kunnen verliezen.


Op veel wegen is de verkeers handhaving een taak van de Guardia Civil.

Wat moet u doen als u wordt aangehouden door de Guardia Civil.

De regels voor een controle of aanhouding zijn goed omschreven en moeten voor iedereen voldoende duidelijk zijn volgens de politiediensten.

 

  • Stop zo snel mogelijk. (Dat staat niet in het lijstje van de Guardia Civil).
  • Zet zodra u stilstaat uw motor uit.
  • Als het donker is moet u de binnen verlichting van uw auto aanzetten.
  • Het raam van uw auto moet u zo snel mogelijk naar beneden doen.
  • Plaats uw handen zodat ze zichtbaar zijn. Ofwel het stuur vasthouden.
  • De bevelen of verzoeken van de politieagent moet u opvolgen.

Gooi geen brandende sigaret of iets anders waar vonken in zitten uit het raam.

Het gooien van een sigarettenpeuk tijdens het rijden (of zelfs stilstaan in een file of zo) is een overtreding is die kan resulteren in een boete van € 200 en 4 punten (als u een Spaans rijbewijs heeft.

 

Als het weggooien van een sigaret een bosbrand veroorzaakt, kunt u een gevangenisstraf van 6 jaar verwachten.


De verlichting van uw auto op Tenerife.

Slecht of niet verlicht rijden kost op Tenerife veel geld. Een overtreding van de regels kan 200 euro kosten.

In de onderstaande gevallen moet u altijd uw verlichting, het dimlicht, aandoen.

  • Tussen zonsondergang en zonsopkomst.
  • In tunnels, hoe klein dan ook.
  • In omstandigheden met slecht zicht.

Motoren moeten altijd hun lampen aan hebben

Uw grootlicht mag u uitsluitend tussen zonsondergang en zonsopgang gebruiken op slecht verlichte wegen waar met een snelheid van meer dan 40 km/u gereden kan worden. Als u tegenliggers regenkomt moet u uw grootlicht weer uitdoen.

  • Als één van uw lampen het niet doet is het verboden om met uw auto te rijden.

Pagina: verkeer Tenerife

deteiding.nl

advertentie