Informatie over verzekeringen op Tenerife en in Spanje.

Hoe kunt u voor uzelf bepalen wat de beste verzekering op Tenerife is? We leggen u dat, én de mogelijkheden uit.


Verzekeringen  ten behoeve van uw huis en auto.


Eerst wat algemene tips om een goede keuze voor uw verzekering op Tenerife te kunnen maken.

Maak eerst een keuze tussen lokaal en nationaal.
Immers, u kunt (on-line) verzekeringen afsluiten bij grote partijen of direct bij verzekeringsmaatschappijen en banken.
Het afsluiten van een verzekering op Tenerife kan echter ook bij een lokale verzekeringstussenpersoon.
De laatste vorm is soms wat duurder maar biedt u het voordeel van een duidelijke aanspreekpartner in een taal die u beheerst.
Dat voordeel manifesteerd zich het sterkst als u schade heeft.

Of uw adviseur een grote bank, een landelijke verzekeraar of een lokale tussenpersoon is maakt niet uit als u hun kwaliteit wilt beoordelen.

Bekijk of uw adviseur een goed aanbod heeft. Kunt u daar ook een waaier aan andere verzekeringen afsluiten. Dat hoeft niet belangrijk te zijn maar kan u wel kortingen opleveren. Afgezien van de vraag dat er bij klantentrouw wellicht net iets harder gewerkt wordt.

Vraag elke adviseur op Tenerife welke dienstverlening zij leveren als er zich een schade voordoet. Moet u alle papierwerk zelf gaan doen of nemen zij werk van u over?

Wat gebeurt er voor de jaarlijkse vervaldag? Wordt uw polis ongemerkt verlengd of zoekt uw adviseur naar een betere polis als er een behoorlijke jaarlijkse prijsstijging op uw polis zit.

Vergelijk de aangeboden polissen goed met elkaar. Soms mist er iets in de condities dat u niet zou willen missen of soms zitten er verzekerde evenementen in die u niet nodig heeft. Wellicht zit juist in die zaken een substantieel prijsverschil.

De verschillen in prijs en aard van de diverse verzekeringen op Tenerife kunnen echt wel groot zijn. Dus informeer uzelf goed.


Autoverzekering op Tenerife, de "seguro de automóvil".

In grote lijnen is de verzekering voor uw auto in Spanje hetzelfde als in Belgie en Nederland.

Daarvoor heeft u keuze uit vele aanbieders van autoverzekeringen maar het beste sluit u de verzekering voor uw auto af bij uw assurantie tussenpersoon.

U heeft daarvoor uw rijbewijs nodig.

Daarvoor kunt u uw rijbewijs uit België of uit Nederland gebruiken. Als u echter al langer dan 6 maanden op Tenerife verblijft heeft u een Spaans rijbewijs nodig. Daarbij kunt u uw huidige rijbewijs inwisselen tegen een spaans rijbewijs bij de DGT (Dirección General de Tráfico).

U heeft voor de autoverzekering geen NIE als je auto een Spaanse kentekenplaat heeft. Uw paspoort of identiteitsbewijs is genoeg. Het veel vertelde verhaal dat u een NIE nodig heeft is alleen van toepassing als u een auto met een andere dan een Spaanse kentekenplaat wilt verzekeren.

U kunt uw auto verzekeren tegen:

- Seguro a terceros, in het Nederlands bekend als een WA verzekering. Dit dekt u tegen schade die u toebrengt aan de eigendommen van anderen.

- Seguro a terceros ampliado, in het Nederlands een soort WA-plus verzekering. Dit dekt uw auto tegen verschullende soorten schade en branden maar dat is afhankelijk van de verzekeraar.

- Todo riesgo, in het Nederengels Allrisk. Deze verzekering dekt u tegen het bovenstaande en meer zoals diefstal, uw eigen autoschade en letsel.

 

De bedragen per verzekering lopen niet zover uiteen maar zijn wel afhanleijk van het type auto en uw persoonlijke omstandigheden.


Woningverzekering of opstalverzekering op Tenerife, de "seguro del hojar".

Als huiseigenaar op Tenerife bent u verplicht om voor het huis een woningverzekering of een opstalverzekering af te sluiten voor alles wat aan of in uw huis nagelvast zit maar ook de in uw huis aanwezige installaties en vaste (keuken) kasten.. De woningverzekering of opstalverzekering dekt schade door brand, storm, waterschade en schade door inbraak. Een groot aantal mogelijke schadeoorzaken is dus vaak verzekerd. Glasschade is niet bij alle verzekeraars meeverzekerd en dat is wel belangrijk.

Laat uw huis taxeren om te weten wat het koste om uw huis weer op te bouwen als het in brand gestaan zou hebben. Als u een te laag bedrag aangeeft bent u onderverzekerd en dat kan vervelende gevolgen hebben. Sommige verzekeraars bieden een garantie tegen onderverzekering.

In het geval dat u een appartement heeft en er een Vereniging van eigenaren is zijn doorgaans alleen de algemene ruimtes door die VVE verzekerd. U kunt dan denken aan gemeenschappelijke liften. de tuin, de gangen, de liften, het zwembad, de tuin en de parkeergarage maar ook de gevels en het dak van het gebouw. Het is zeldzaam als de VVE ook de uw woondelen verzekert tegen brand-, water- en andere schades. Dat zijn bijvoorbeeld deuren, binnenmuren, keukens en het sanitair die tot het appartement behoren.

Indien u als huiseigenaar de woning verhuurd bent u de enige die de woning kan verzekeren. De huurder kan dat niet maar moet uiteraard wel een verzekering afsluiten voor zijn inboedel.


Inboedelverzekering of brandverzekering op Tenerife.

Het maakt niet uit  of u een huis in eigendom heeft of huurt op Tenerife, in beide gevallen is het belangrijk dat uw bezittingen in en rondom uw huis of appartement goed verzekerd zijn. Een inboedelverzekering of in België een brandverzekering is de verzekering die de schade dekt die ontstaan is door brand, storm, inbraak en waterschade. De dekking omvat vrijwel alles wat in het huis staat maar ook (brom) fietsen, kinderwagens en zwembad toebehoren. Een uitzondering vormen kostbare bezittingen zoals juwelen, kostbare schilderijen of b.v. bijzondere verzamelingen.

Om de hoogte van het te verzekeren bedrag vast te stellen moet u alle zaken inventariseren die u in huis heeft en bovendien vaststellen of u die tegen nieuwaarde of dagwaarde wilt verzekeren. Uw adviseur op Tenerife kan u daarbij van dienst zijn.

Het is belangrijk dat de inboedelverzekering of brandverzekering ook de kosten voor een noodvoorziening vergoed. Dat is bijvoorbeeld een tijdelijke afsluiting als een ruit gesneuveld is en er niet direct een nieuwe kan komen.


Kostbaarheden-verzekering op Tenerife.

Zodra u bezittingen heeft die niet tot een "normale" inboedel behoren vallen zulke goederen buiten de verzekeringsdekking.  Op Tenerife is dat niet anders dan elders en is het noodzakelijk dat u van uw kostbaarheden een aankoopbewijs of een taxatiebewijs kunt tonen bij het afsluiten van de  kostbaarheden-verzekering. Deze verzekering wordt doorgaan tegelijk met de inboedelverzekering of in België een brandverzekering afgesloten en het is handig om deze verzekering bij dezelfde maatschappij af te sluiten omdat op die manier alle schade aan uw totale inboedel door één partij afgehandeld wordt.


Informatie over de Europese ziekteverzekeringskaart op Tenerife.

De Europese ziekteverzekeringskaart geeft individueel recht op medische zorg tijdens uw verblijf op het eiland die medisch gezien noodzakelijk is. De kaart is geldig voor ingezetenen van een lidstaat van de Europese Unie (Oostenrijk, België, Tsjechië, Cyprus, Denemarken, Slowakije, Slovenië, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Ierland, Zweden), de Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en Zwitserland. Bedenk dat de EZVK niet geldig is als u naar het eiland gekomen bent voor een specifieke medische behandeling. Let ook op de vervaldatum van de kaart.

Wat is de dekking van de kaart?

Met de kaart  toont u aan dat u volledig verzekerd bent in uw thuisland. Daarmee krijgt u in andere EU-lidstaten toegang tot onvoorziene medische zorg onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten als dat u in uw eigen land zou krijgen. Bij gebruikmaking van de Europese ziekteverzekeringskaart krijgt u uw medische kosten volledig of gedeeltelijk terugbetaald door uw eigen verzekeraar.

De europese verzekeringskaart (Tarjeta Sanitaria Europea) aanvragen op Tenerife.

Om de kaart (tegen betaling) aan te vragen klikt u op onderstaande knop. U kunt de kaart ook gratis bij uw bureau van de securidad social aanvragen.

Op enig moment moet u bij het aanvragen de vervaldatum van uw NIE ingeven. Die heeft u echter niet. Vul daar een datum ergens in de toekomst in.


Pagina: Verzekeringen op Tenerife

deteiding.nl