Ook als u op Tenerife woont kunt u deelnemen aan democratische verkiezingen.

Waar u ook woont, als Belg of Nederlander houdt u uw stemrecht voor de landelijke verkiezingen in het land waarvan u de nationaliteit bezit en voor de verkiezingen van het Europese parlement. We leggen uit hoe dat recht kunt uitoefenen.


Europese parlementsverkiezing 2024 voor Nederlanders op Tenerife. Informatie Voor Belgie

Registreer uiterlijk 25 april voor stemmen voor de Europees Parlementsverkiezing.
Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen per brief stemmen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Kiezers die zich al geregistreerd hebben versturen wij in maart een briefstembewijs. Bent u nog niet geregistreerd als kiezer buiten Nederland en wilt u stemmen voor de Europees Parlementsverkiezing van 6 juni? Vul het aanvraagformulier in, en stuur dit ondertekend met een kopie van een geldig Nederlands identiteitsdocument retour. Uw volledige aanvraag moet uiterlijk 25 april 2024 ontvangen zijn door de gemeente Den Haag. Het aanvraagformulier vindt u op deze webpagina: Registreren als kiezer buiten Nederland - Den Haag ↗ 

Geregistreerde kiezers kunnen ook iemand anders voor hen laten stemmen, via een schriftelijke volmacht. Dat kan bijvoorbeeld een oplossing zijn als de postbezorging in het woonland te wensen overlaat. De aanvraag voor een schriftelijke volmacht moet ook uiterlijk donderdag 25 april 2024 ontvangen zijn. Meer informatie vindt u op deze webpagina: Volmacht aanvragen - Den Haag ↗

Contact :
Op www.stemmenvanuithetbuitenland.nl  is meer informatie beschikbaar. O.a. de aanvraagformulieren voor een kiezerspas en een vervangend briefstembewijs en het registratieformulier voor kiezers die tijdelijk in het buitenland wonen. Uw vragen worden graag beantwoord door het team Kiezers buiten Nederland:

telefoonnummer +31 70 353 44 00 (maandag tot en met vrijdag, 8.30 - 17.00 uur Nederlandse tijd)

of via e-mail: kbn.verkiezingen@denhaag.nl


Verkiezingen in Nederland.

Als Nederlander op Tenerife kunt u stemmen voor het Europese parlement, de tweede kamer- en de provinciale staten verkiezingen. De provinciale statenverkiezingen bepalen tevens de samenstelling van de eerste kamer der Staten Generaal ofwel de kamer ter bezinning.

U kunt niet deelnemen aan de verkiezingen voor een gemeenteraad in Nederland.

Daarvoor in de plaats komt het recht om deel te nemen aan de gemeenteraads verkiezingen in de gemeente waar u op Tenerife woont.


Gemeenteraads verkiezingen op Tenerife.

Als u op Tenerife woont is de procedure om mee te stemmen voor uw lokale gemeenteraad eenvoudig. U dient zich dan een half jaar voor de verkiezingen te registreren bij het gemeentehuis van uw woonplaats. Daarna ontvangt u de oproep om te stemmen per brief aan huis.


Hoe kunt u zich registreren om uw stem te laten gelden?

Om deel te nemen aan de verkiezingen in Nederland moet u zich eenmalig laten registreren. Na die registratie krijgt u de documenten waarmee u kunt stemmen automatisch toegestuurd. Als u daar gebruik van wilt maken moet uw volledige aanvraag, ondertekend en met een kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument uiterlijk 40 dagen voor de verkiezingsdatum in Nederland ontvangen zijn.

Nadat u zich eenmaal heeft laten registreren krijgt u de formulieren voor alle Nederlandse verkiezingen daarna automatisch toegestuurd.

Verdere informatie staat op:  Registratie voor kiezers buiten Nederland

Aanmelden voor registratie doet u met deze link: Aanvraag registratie

Er zijn wel enkele voorwaarden om te mogen stemmen.

U moet buiten Nederland wonen en niet ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente, u moet de Nederlandse nationaliteit bezitten en u moet ouder zijn dan 18 jaar.

De manier waarop het stemmen verder verloopt staat op de de pagina: Hoe verloopt de stemming


Procedure voor de verkiezingen van het Belgische en Europese parlement voor belgen in 2024.

Belgische kiesgerechtigden die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat kunnen zich registreren als kiezer. Dat gebeurt dus niet automatisch. Voor  elke verkiezing zult u moeten bevestigen op welke manier u uw stem wilt uitbrengen.  Dat kan door een persoonlijke stemming in een Belgische gemeente of een diplomatieke/consulaire post, stemming bij volmacht in een Belgische gemeente of een diplomatieke/consulaire post of stemming per briefwisseling. Het stemrecht voor Belgen in het buitenland beperkt zich tot het federale niveau.

Europese verkiezingen.

Als u in een EU-lidstaat woont, mag u ook deelnemen aan de Europese verkiezingen. Na een aanvraag bij de Belgische ambassade of het consulaat, krijgt u in de aanloop van de verkiezingen een stembiljet. U kunt uw stem op het stembiljet uitbrengen en het vervolgens in een neutrale retouromslag terugsturen naar het bijzonder kiesbureau van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken.

Neem contact op met uw bevoegde ambassade of consulaat  voor meer informatie over de Belgische verkiezingen in het buitenland.

U kunt niet deelnemen aan de verkiezingen voor een gemeenteraad in België.

Daarvoor in de plaats komt het recht om deel te nemen aan de gemeenteraads verkiezingen in de gemeente waar u op Tenerife woont.


Pagina: verkiezingen op Tenerife

deteiding.nl