Snelheid overtreden? Wat zijn dan de boetes op Tenerife?

Snelheidsovertredingen worden op Tenerife vrij fors beboet en u kunt ook uw rijbewijs kwijtraken. Lees over de controles en de gevolgen.


Binnen de bebouwde kom is de maximale snelheid van 20, 30 of 50 km per uur. Buiten de steden en de dorpjes mag u met een snelheid van 90 km per uur rijden en op de snelwegen is dat de maximale snelheid 120 km per uur maar regelmatig lager en dat ziet u middels extra borden met de maximaal toegestane snelheid.


Sinds de invoering van de nieuwe verkeerswetten, de "leyes de Tráfico y Movilidad" op 1 januari 2023 zijn de bekeuringen en de boetes veranderd. Niet alleen de basis en de boete drempels zijn veranderd maar ook de bedragen.

Hieronder lichten we de nieuwe situatie op Tenerife toe.


Uw snelheid wordt gecontroleerd net camera´s langs en boven de weg, radarpistolen, helikopters en drones of met snelheidscontroles langs de weg.  Met enige regelmaat kunt u borden langs de weg zien staan waarop aangegeven staat dat er op snelheid gecontroleerd wordt en met welk middel. Zie de 2 voorbeelden. Dat is echter niet verplicht en vaak staan die borden er zonder dat er gecontroleerd wordt. Men houdt u dus kennelijk graag in onzekerheid. 

De drones vliegen op een hoogte van 120 meter, kunnen een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur halen en kunnen snelheidsovertredingen vaststellen tot op twee kilometer afstand. Een, overigens verboden,  snelheidsdetector of radarverklikker kan de helikopters en de drones niet detecteren

Deze apparaten kunnen allemaal ook buitenlandse kentekens registreren en verwerken waardoor u ook in uw thuisland een boete kunt verwachten. Dat kan omdat alle voertuigautoriteiten binnen de Europese Unie hun kentekenregisters open stellen voor afhandeling van verkeersboetes in andere (EU) landen. De afhandeling van een overtreding op Tenerife kan dan ook door het centraal justitieel incasso bureau (CJIB) worden geïnd als u de boete niet zelf betaald.


Snelheidslimiten en hoogte van de boetes.

Op de onderstaande tabel kunt u zien welke bekeuring u krijgt en welke boete u kunt verwachten als u te hard rijdt. Voor residenten van Tenerife met een Spaans rijbewijs kan er ook een puntenaftrek volgen.

Bron: Ministerie van Verkeer Ministerio de Fomento en het Spaanse directoraat-generaal voor het Verkeer (DGT)

In de tabel is te zien dat u met een snelheid die 1 km per uur te hoog is op Tenerife al een bekeuring en een boete kunt krijgen. In de tabel staan rechts ook de boete bedragen die oplopen van 100 euro tot 600 euro. 

Uitleg van de tabel:

uitgaande van het gewone rijden in de bebouwde kom met een maximum snelheid van 50 km per uur. Als uw snelheid tussen de 51 en 70 km per uur is krijgt u een bekeuring en boete van 100 euro. Is uw snelheid tussen de 61 en 80 km per uur is de bekeuring en boete 300 euro, rijdt u in de bebouwde kom tussen de 81 en 90 km per uur wordt de bekeuring en boete 400 euro. Bij een snelheid van 91 tot 100 km per uur in de bebouwde kom moet u 500 euro betalen. Boven de 100 km per uur rijden kost 600 euro. Alle tussenliggende snelheidswaarden staan bij elke maximale snelheid in de verticale kolommen aangegeven. De meest rechter kolom geeft het aantal (straf)punten dat u oploopt aan. 

De politie op Tenerife kan echter bij zeer ernstige overtredingen naast uw bekeuring en boete ook uw rijbewijs intrekken.

Eenvoudige vragen en antwoorden:

Wat is de boete voor 10 km te hard als u maar 50 km mag rijden?

Die is 100 euro ongeacht de maximale snelheid die u mag rijden. Voor alle snelheden geldt een aparte drempel.

Wat is de boete voor 20 km te hard?

Die is nog steeds 100 euro want 20 km te hard zit nog net binnen de bandbreedte van de overtredingsdrempel van 71 km per uur.

Wat is de boete voor 30 km te hard?

U heeft de drempel overschreden en komt in de kolom t/m 80 km per uur terecht en daardoor is de boete 300 euro.

Wat is de boete voor 40 km te hard?

Weer is er een drempel overschreden, t/m 90 km per uur en blijft het boetebedrag oplopen nu tot 400 euro.

Bij 50 km te hard rijden komt u op 500 euro en bij meer dan 51 km boven de maximale snelheid betaalt u 600 euro.

Dit voorbeeld is voor wegen waar 50 km per uur het maximum is. Bekijk de tabel voor de grenzen bij andere maximum snelheden.

Alle bedragen zijn natuurlijk zonder het eventuele punten verlies op uw rijbewijs en/of een eventuele rijontzegging.


Als op Tenerife een bekeuring hebt opgelopen heeft u na ontvangst daarvan 20 dagen de tijd om de boete te betalen. Als u dat te laat doet kunt u een extra sanctie of boete krijgen, betaalt u binnen 20 dagen, dan hoeft u maar de helft van het boete bedrag te betalen.

 

Voor de duidelijkheid, de maximale snelheid op de vierbaanswegen (autovías) en autosnelwegen (autopistas) is altijd en waar dan ook 120 km per uur of lager als dat zo aangegeven staat.


Verwante onderwerpen:

Pagina: boetes voor snelheidsovertreding Tenerife

deteiding.nl