Hoe gaat het bij een advocaat op tenerife?

Een advocaat op Tenerife helpt u bij alle essentiële juridische zaken die bij de koop van een huis nodig zijn. Lees hier meer daarover.


Op de eerste plaats is een advocaat op Tenerife de enige waarvan u zeker bent dat alleen uw belangen volledig worden gediend, tegenover de makelaar, de notaris en de belastingdient. Een goed advocaat zal niets aan het oog laten ontsnappen en zal steeds aan uw zijde staan. Een advocaat kan fouten en onvolledigheden ontdekken die anders wellicht niet gevonden worden. Een advocaat kent precies de wegen om eventuele valkuilen te omzeilen.

Vaak bieden makelaars aan om een aan hun kantoor verbonden advocaat te gebruiken. Het is aan u om te beoordelen of zo´n advocaat wel of niet geschikt voor u is. In die gevallebn waarbij de transactie heel eenvoudig en overzichtelijk is zoals bij een klein appartement in een groot complex kan het prima werken. In situaties waar het wat gecompliceerder is moet u een onafhankelijke advocaat serieus overwegen. Om de tarieven hoeft u het niet te laten want de advocatentarieven zijn niet al te hoog op Tenerife. Dit stuk beschrijft ook enkele voorvallen bij het kopen van een huis op Tenerife en enkelen daarvan zijn zeldzaam. Ze zijn toch opgenomen om u zo compleet mogelijk te informeren.

1. Op welk moment heeft u een advocaat nodig?

Meestal is een advocaat pas nodig als u na de onderhandelijngen tot overeenstemming bent gekomen met de verkoper. Maar wel voor het moment dat u iets tekent. Bij ingewikkelde onderhandelingen of wanneer u zelf de spaning van het onderhandelen wilt vermijden kunt de advocaat ook eerder bij het aankoopproces betrekken. Dat is zeker verstandig als u appartement of huis koopt dat  meerdere complexe factoren met zich meebrengt.

2, Hoe gaat het inschakelen van een advocaat?

 Zoals al geschreven is een advocaat in Spanje en op Tenerife niet zo heel duur en u bent niet verplicht hen te betalen voordat ze u een offerte hebben gezonden met het totaal bedrag voor alle diensten die u van de advocaat vraagt. Pas na uw akkoord voor die offerte mag de advocaat u een  voorschot vragen terwijl het geoffreerde bedrag nooit overschreden mag worden. Dit laatste geldt zowel bij kopen als huren of bij elke andere tussenkomst van en advocaat.

3.  Wat kan een advocaat op Tenerife voor u doen?

 • Het voeren van de onderhandelingen om tot overeenstemming te komen.
 • De hele coördinatie tussen u, de verkoper en de notaris. Vaak wordt de makelaar daar ook bij ingeschakeld.
 • Het  ophalen en controleren van het eigensdoms bewijs bij het kadaster, de nota simple.
 • Het uitzoeken van de schulden die eventueel op het pand rusten. Dat kunnen ook schulden zijn van de VVE en de openbare diensten.***
 • Het controleren van de door de makelaar opgestelde voorlopige verkoopovereenkomst. Let op; dit is een bindend stuk.
 • U begeleiden bij de oplevering, net voordat u neer de notaris gaat.
 • Het controleren en voor u vertalen van de door de notaris opgestelde akte van levering of definitieve koopakte.
 • U begeleiden en aanwezig zijn bij de gang naar de notaris.
 • Het ophalen van de definitief gemaakte akte bij de notaris.
 • U ondersteunen bij een eventueel gewenste hypotheek.
 • U aangeven wat er verder nog gebeuren moet na de aankoop. Zie ook hieronder bij punt 4.

*** Denk aan de rekeningen voor water, stroom, afval, comunidad en de gemeentelijke onroerendgoedbelasting en grondbelasting, De IBI.

4. Wat kan een advocaat doen bij de (latere) administratieve handelingen?

Deze onderwerpen behoren meer tot het werkgebied van de Gestor ofwel een administratie en belasting kantoor maar volledigheidshalve vermelden we ze hier omdat u wellicht alles graag in één hand wilt houden.

 • Helpen bij het verkrijgen van het NIE bewijs als u dat nog niet heeft
 • Het openen van een bankrekening.
 • Na de afwikkeling bij de notaries de registratie van de koop regelen bij het kadaster ofwel het eigendomsregister.
 • De aangifte van de aankoopbelasting voor u regelen. Dat is nu 6.5%.
 • Het betalen van de gemeentelijke belasting, de plusvia.
 • De aangifte bij de gemeente voor de jaarlijkse belastingen, de IBI.
 • De eventuele aanmelding bij de VVE ofwel de comunidad.
 • Hulp bij het overzetten van de nutsvoorzieningen. Afval ofwel de basura - water - electra - 

5. Wat zijn situaties die niet vaak voorkomen maar wel uw aandacht moeten hebben?

Als de verkoper van het huis niet fiscaal resideert op Tenerife moet op de verkoopprijs 3% worden ingehouden die u vervolgens moet betalen aan de spaanse belastingdienst. U advocaat of gestor weet hoe dat moet. Dat geld ook voor de gemeentelijke meerwaarde belasting. Die moet dus voor de gang naar de notaris bekend zijn.

Het kan voorkomen dat de verkoper u aanbiedt om hun hypotheek over te nemen. Dat kan op Tenerife en heet een "subrogatie". Dat is een  toegestane praktijk die waar u gebruik van kunt maken maar die wel extra aandacht vergt omdat het een vrij ingewikkeld proces is.

Als u een huis koopt dat in een onverdeelde erfenis zit is het belangrijk dat fiscale schulden zoals erfbelasting die op het huis rusten en dat u pas vrij bent van risico´s als u zekere weet dat alle erven hun belastingschulden hebben betaald.

Het komst steeds minder voor maar het kan zo zijn dat het te kopen huis ikkigaal is.  Een huis kan gelegaliseerd worden maar dat moet u dan laten doen voordat u de voorlopige koopovereenkomst tekent.

In zeldzame gevallen komt het voor dat een huis verkocht wordt waar een verplichting tot sloop op rust. Dat is een heel vervelende situatie. U heeft het huis betaald en moet vervolgens ook nog voor de sloopkosten betalen.


6. Laat u niet ontmoedigen door het bovenstaande, als u eenmaal in het proces zit valt het allemaal echt wel mee. Het is alleen een beetje wennen maar de advocaten op Tenerife weten daar goed mee om te gaan.


Verwante onderwerpen:


Pagina: de advocaat op Tenerife.

deteiding.nl