Wilt u meer over de belastingen in Tenerife weten?

Lees de informatie over wanneer u belastingplichtig op Tenerife bent, de belasting aangifte en de controle van de Spaanse fiscus. 


Verwante onderwerpen:

(Inkomsten) belasting betalen over uw eigen huis of woning op Tenerife en Spanje.

Residenten

Voor het huis op Tenerife waar u als resident woont en ingeschreven staat betaalt u geen inkomstenbelasting. De waarde van de woning moet u wel opgeven in de aangifte vermogensbelasting.

Niet residenten.

Zodra u een woning in Spanje in uw bezit heeft bent u belastingplichtig in Spanje voor dat huis of appartement en moet u dus ook elk jaar belastingaangifte doen. Ook als u geen resident in Spanje bent. De Spaanse belastingdienst benaderd u niet. U moet zichzelf melden en dat is ook verstandig want na een aantal jaren weet de Spaanse belastingdienst u ineens te vinden en dan wacht u een aanslag over meerdere jaren plus een forse boete.

 

U kunt de aangifte doen op het "modelo" 210 formulier dat u bij het Agencia Tributaria (de belastingdienst) of uw gestoria (uw boekhoudkantoor) kunt verkrijgen. Dit model 210 moet u dus zelf aanvragen. Het wordt niet automatisch aan u toegezonden. Indien uw woning op meerdere namen staat, moet elke eigenaar aangifte doen.

De te betalen belasting wordt berekend over 2 % van de waarde die in het kadaster staat behalve in de slechts enkele gemeentes die nog geen "revisie" hebben gehad, daar is het  percentage 1.1%.

Over die vastgestelde waarde van het huis of appartement moet u als niet.resident 19% belasting betalen.

 

Als u niet woont (dus minder dan 183 dagen er verblijft) en wel bezittingen (bijvoorbeeld uw huis) in Spanje heeft, moeten u in Spanje een aangifte inkomstenbelasting (laten) maken en indienen.

Dit formulier moet binnen een jaar worden ingediend. Dus als u in 2022 een woning in Spanje in bezit heeft gehad, moet de aangifte inkomstenbelasting vóór 31 december 2023 worden ingeleverd.  Het model kunt u schriftelijk of via het internet inleveren. Indien u uw vakantiewoning verhuurd moet u elk kwartaal een volledige aangifte inkomstenbelasting inleveren.

Vraag advies bij uw boekhoudkantoor of Gestoria.

Dit is de belastingregeling voor niet-residenten t.b.v. onroerend goed dat u uitsluitend zelf bewoond. Als u uw woning op Tenerife ook verhuurd valt u in andere regelingen.

Let op: dit onderwerp staat sinds 11 september 2020 op de website en we kennen sindsdien al 3 gevallen van hoge boetes door de onbekendheid met deze belasting voor niet residenten. Wijs anderen op dit mogelijke probleem.

Residenten en niet residenten.

Naast de (inkomsten) belasting moet iedereen onroerend goedbelasting, de IBI,  aan de gemeente waar u woont op Tenerife betalen en een vast bedrag voor het ophalen van het  huisvuil (basura). Daarbij maakt het niet uit of u slechts een gedeelte van het jaar huisvuil heeft.

Belastingen bij de verkoop van uw huis.

Als u uw huis verkoopt op Tenerife moet u een belasting betalen over de winst die u op dat huis gemaakt heeft. (De kosten voor verbetering kunt u aftrekken). Ook hier is een verschil tussen residenten en niet-residenten. Als resident kunt u de te betalen belasting gespreid over een jaar of langer in gedeelten betalen maar als niet-resident moet u de te betalen belasting ineens bij de notaris betalen.

Omtrent deze discriminerende regeling loopt een inbreuk procedure van de EU tegen Spanje.


De 183 dagen regeling op Tenerife.

Shakira beweert dat er geen bewijs is dat zij tussen 2012 en 2014 in elk van die jaren meer dan 183 dagen in Spanje verbleef”.

Dat was een recente krantenkop. Op dit moment woedt er een ware oorlog tussen de advocaten van Shakira en de Spaanse fiscus. Inzet zijn de al dan niet verschuldigde belastingen die zij mogelijk moet betalen aan de Spaanse balastingdienst.

Inzet is de 183 dagen regeling.

De vraag is wanneer wordt u zowel juridisch als fiscaal als belastingplichtige in Spanje gezien?
Kort gezegd, als u in enig jaar 183 dagen of langer op Spaans grondgebied verblijft bent u belastingplichtig op Tenerife, moet u aangifte doen en belasting betalen.
Na die 183 dagen wordt u als ingezetene van Spanje. Dat betekent dat u juridisch en fiscaal resident bent. U dient dan ook een NIE nummer aan te vragen. Dus als u 183 dagen per jaar in Spanje woont of enige vorm van economische activiteit in het land verricht of gewoonweg activa in Spanje bezit, zult u aangifte moeten doen en belasting moeten betalen. Ook als u geen inkomen uit Spanje  heeft maar uit een ander land terwijl u meer dan 183 dagen in Spanje woont.

Als de belasting dienst vastgesteld heeft dat u in Spanje belastingplichtig bent is het aan u om te bewijzen dat zij ongelijk hebben. De omgekeerde bewijslast dus. Shakira zal daarom moeten bewijzen dat zij elk jaar minder dan 183 dagen in Spanje verbleef en dus geen belasting hoeft te betalen..

Bedenk daarbij dat als eenmaal door de Spaanse belastingdienst is vastgesteld dat u meer dan 183 dagen in enig jaar in Spanje verbleef u ook juridisch een Spaans onderdaan bent en u dus alleen in Spanje uw gelijk kunt halen als u het niet met de belastingdienst eens bent.

Verwante onderwerpen: