Hoe gaat het bij een notaris op tenerife?

Een notaris op Tenerife doet voor een deel hetzelfde als u gewend bent maar er zijn zaken die hij niet doet. Lees hier meer daarover.


Wat doet de notaris op Tenerife?

De notaris is degene die alle afspraken en veranderingen gekregen heeft en daar één hapklare brok van heeft gemaakt "La escritura de compraventa". De functie van een notaris op Tenerife is in feite zijn rol als officiële getuige van de ontertekening. Hij regelt ook niet de betaling maar is ook daar alleen maar de officiële getuige van. In principe hoeft de notaris dus dus niet de inhoud of de juistheid van de inhoud te kennen of te controleren. Hij ondertekent met "yo duy fe" ofwel ik doe het in vertrouwen. Wel moet de notaris controleren of alle in de escritura genoemde afspraken en verplichtingen zijn nagekomen. Het is dus belangrijk om te weten dat een notaris op Tenerife doorgaans niet controleert of het huis dat u wilt kopen van de verkoper is. De notaris zoekt doorgaans ook niet uit of er zaken als schulden aan het huis verbonden zijn zoals een hypotheek, achterstallige bijdragen voor een VVE of nog te innen belastingen. Dat is één van de redenen dat u wellicht een advocaat in de arm moet nemen bij het kopen van een woning om eventuele valkuilen te omzeilen. Pas als alles in orde is en uw advocaat of makelaar heeft alle benodigde papieren in bezit kunt u naar een notaris gaan.


Wat is de escriture da compraventa

 De escriture da compraventa, kortweg de ecritura, is het officiële stuk dat de koop van een woning vastlegt. Het notariele stuk regelt alle details van de verkoop van het huis of appartement. Daarna is de woning definitief  van u  en hoeft u alleen nog maar de overschrijving van water, electra e.d. te regelen.

De escritura moet verplicht een  aantal zaken en gegevens  bevatten.

  • De gegeven van de woning,  dus ook de kadastrale gegevens, het referencia kadastral.
  • De koopprijs en de betalingswijze.
  • Afspraken over wie welke belasting gaat betalen.
  • Een verklaring dat de verkoper ook daadwerkelijk de eigenaar is.
  • Een verklaring dat de woning vrij van huur en schulden is.
  • Als bijvoegsel een energie certificaat

De notaris leest de inhoud van de  escritura een de partijen voor zodat hij weet dat beide partijen kennis hebben genomen van de inhoud. Als u geen spaans spreekt kan de notaris vaak voor een vertaler zorgen aar u kunt het vertalen natuurlijk ook aan uw advocaat over laten. Binnen 5 dagen na de ondertekening moet u een gewaarmerkte kopie van de escritura ontvangen van de notaris. Dat stuk  is een noodakelijke akte  en een voorwaarde om als nieuwe eigenaar in het kadaster te worden ingeschreven. De notaris archiveert dat stuk en het kan altijd weer bij hem worden opgevraagd als u het verloren heeft door brand of diefstal.

Het behoort tot de taak van de notaris om een aantal belastingen te innen. Dat zijn: de overdrachtsbelasting, de plusvia.


Wat wil de notaris graag zien voordat hij de akte passeert?

- Uw Identificatiepapieren die nog minimaal 3 maanden geldig zijn en uw N.I.E.-nummer.


Inschrijving in het registro de propiedad.

De escritura de compraventa van de woning heeft alleen reschtskracht tussen u en de verkoper. Om het algemene rechtskracht te geven moet de akte nog ingeschreven worden bij het registro de propiedad van de gemeente waarin het appartement of het huis ligt. U kunt dat zelf doen maar dat kan ook de notaris, een gestor of uw advocaat doen. Deze moeten dan wel een machtiging van u ontvangen.

Het tarief van de notaris is op Tenerife bij wat vastgelegd en is dus ook voor elke notaris hetzelfde.


Verwante pagina´s


Pagina: ?Hoe gaat het bij een notaris op tenerife

deteiding.nl