Wat te doen bij ziekte of erger op Tenerife?

Als iemand op Tenerife of in Spanje ziek wordt is dat al heel vervelend. Om het u eenvoudig te maken staan hier de tips.


Verwante onderwerpen:

De gezondheidszorg op Tenerife is goed en adequaat maar al u er gebruikt van wilt maken  dient u er voor te zorgen dat u op vakantie uw Europese verzekeringskaart bij u heeft.

Wie in Spanje ziek wordt maar hier niet woont, kan met een Nederlandse verzekering in principe bij privéklinieken terecht en daar is - zeker in het zuiden - meestal wel een tolk aanwezig. In Santa Cruz is een academisch ziekenhuis voor ernstiger en gecompliceerder gevallen, maar houd er rekening mee dat staatsziekenhuizen geen tolken hebben. Met wat geluk spreekt men Engels, maar reken hier niet al te vast op. In Hospital Sur (El Mojón) is de kans groter dat men Engels spreekt. Bij dringende gevallen – een bloedende wond, een gebroken been – kunt u in medische centra bij de afdeling “Urgencias” terecht.

 

Sinds enkele jaren kan men in Spanje een zogenaamd levenstestament laten maken, daarvoor hoeft u niet officieel in Spanje te wonen. Hierin kunt u uw wensen kenbaar maken op het gebied van reanimeren, kunstmatig beademen, bloedtransfusies e.d. in ernstige situaties. Dit kan 1) bij een notaris maar u kunt ook 2) direct een afspraak maken bij de betreffende instantie in Santa Cruz via telefoonnummer 012 of 922-474710 (meer info: https://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/sgt/mav/). Als het niet om een spoedeisend geval gaat, kan het een aantal weken duren tot er plaats is. De voertaal is Spaans.

De ingewikkeldste maar voordeligste manier is per post. 3) In dit geval dienen drie getuigen hun handtekening op de verklaring te zetten, dit mogen geen echtgenoten of familieleden zijn en ook geen mensen met wie u een financiële band hebt, bijvoorbeeld baas-werknemer. Er moeten notariële kopieën van de paspoorten van alle betrokkenen worden meegestuurd (ca. 3 € per stuk).

 

Mocht een huisgenoot op Tenerife overlijden, dan moet u contact opnemen met een funeraria (uitvaartondernemer). Die helpt met het transport naar Nederland of België en met de paperassen. Maakt het niet zoveel uit wat er na het overlijden met het stoffelijk overschot gebeurt, weet dan dat een eenvoudige crematie op Tenerife slechts ca. 2000 euro kost inclusief vervoer naar het uitvaartcentrum, formaliteiten, urn enz. Een funeraria die Engels spreekt, kunt u vinden op www.paginasamarillas.es en ziekenhuizen hebben ook altijd wel een lijst. Of zoek iemand die voor u kan tolken.

 

De afwikkeling van het Spaanse deel van een erfenis (woning, auto, bankrekening) kunt u het beste rechtstreeks via een advocaat of ervaren gestor op Tenerife laten lopen. Een Spaans testament voor uw bezittingen in Spanje maakt de afwikkeling voor de erfgenamen eenvoudiger. Op Tenerife hoeft een testament niet meer dan 100 euro per persoon te kosten. Denk eraan dat erfgenamen ook een NIE moeten hebben. Een NIE is onbeperkt geldig en niet drie maanden, zoals vroeger op het document stond. Is er geen haast met het officieel verdelen van de erfenis, weet dan dat na vier jaar geen successierechten meer hoeven te worden betaald.

 

Last but not least: stel de bank niet te vroeg van het overlijden op de hoogte, ook niet als u een en/of-rekening hebt, want zodra men doorheeft dat een rekeninghouder is overleden, wordt de rekening geblokkeerd. Vaak laat de bank de automatische afschrijvingen van de vaste lasten nog wel een tijdje doorlopen, maar de erfgenamen kunnen niet aan het geld komen totdat aan alle formaliteiten is voldaan, denk daarbij aan het indienen van de overlijdensakte, akte van aanvaarding van de erfenis, enz. Documenten uit Nederland of België moeten bovendien beëdigd vertaald en geapostilleerd worden om in Spanje rechtsgeldig te zijn. Een niet zo elegante maar wel praktische en voordelige oplossing is, een nieuwe rekening openen, daar het saldo heensluizen en de automatische betalingen overhevelen. Pas daarna stelt u de bank op de hoogte van het overlijdensgeval. Na een aantal jaren heft de bank de onbruikbare rekening vanzelf op. Wie in Spanje ziek wordt maar hier niet woont, kan met een Nederlandse verzekering in principe bij privéklinieken terecht en daar is - zeker in het zuiden - meestal wel een tolk aanwezig. In Santa Cruz is een academisch ziekenhuis voor ernstiger en gecompliceerder gevallen, maar houd er rekening mee dat staatsziekenhuizen geen tolken hebben. Met wat geluk spreekt men Engels, maar reken hier niet al te vast op. In Hospital Sur op Tenerife (El Mojón) is de kans groter dat men Engels spreekt. Bij dringende gevallen – een bloedende wond, een gebroken been – kunt u in medische centra bij de afdeling “Urgencias” terecht.

 

Tekst en informatie zijn  van Etteke de Boer.  www.tenerifetaal.com

Verwante onderwerpen: