Formulieren, aanmelden, vestiging in Spanje of Tenerife?

Vestigen en aanmelden in Spanje of Tenerife. Lees over formulieren voor NIE, het Certificado de Registro de Ciudadano de la Union en het Empadronamiento.

In het begin lijkt het wat ingewikkeld maar met wat richtlijnen en een helder schema ziet het aanvragen van de documenten er opeens iets eenvoudiger uit.

Met het onderstaande schema in pdf helpen we u graag  een eind op weg.

Met dank aan:  ©  Yolande Breijinck voor het schema.

Schema om de stappen te nemen voor het verblijven of wonen in Spanje of Tenerife.

Vestiging In Tenerife
PDF – 83,4 KB 610 downloads

Download het pdf document links 

of

klik 2 keer op de afbeelding rechts om het schema met alle stappen te bekijken of te bewaren.


Onderstaande documenten kunnen voor u van belang of vereist zijn als u (gedeeltelijk) op Tenerife woont.


Hoe krijgt u een NIE nummer op Tenerife?

Aanmelden voor het “NIE-nummer”. 
NIE betekent “Numéro de Identificación de Extranjeros” ofwel het nummer voor de identificatie van buitenlanders. Het is dus bedoeld voor buitenlanders die zich in Spanje of Tenerife vestigen, wonen of (tijdelijk) verblijven en kan van essentieel belang zijn als u zaken als telefoon, internet, water, elektriciteit, huur, medische zorg en belastingzaken moet regelen. Ook ondernemingen vragen ernaar als u bijvoorbeeld een contract afsluit.

Als u langer dan 3 maanden aaneengesloten op Tenerife verblijft is het NIE nummer verplicht.

Het NIE nummer wordt uitgegeven door het Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía op Tenerife en u moet het aanvragen bij het politiekantoor dat het dichtst bij uw al dan niet tijdelijke verblijfplaats op Tenerife ligt.

Het NIE is geen inschrijving in de gemeente waar u verblijft en u kunt zich met een NIE niet identificeren. Het is echt alleen een nummer.

Een NIE nummer krijgt u op een eenvoudig A-viertje. Zie het voorbeeld document hiernaast.

Het NIE nummer staat ook op het formulier Certificado de Registro de Ciudadano de la Union als u dat heeft. (zie hieronder).

Als u een Spaans rijbewijs heeft verschijnt het NIE nummer daar ook op.

Sinds enige tijd wil men ook een reden voor uw aanvraag weten, een schriftelijke reden om de noodzaak van de NIE te rechtvaardigen (afgegeven door een verzekeringsagent, een accountant, een notaris, een toekomstige werkgever, verhuurder, advocaat etc.) 

Voor meer informatie, lees de vertaalde wikipedia beschrijving: número de identidad de extranjero  N.I.E


Wat moet u doen om een empadronamiento op Tenerife te krijgen?

Het Certificado of volante de empadronamiento aanvragen.

Dit formulier is het bewijs dat u bent ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente op Tenerife waar uw woonachtig bent.

Ofschoon het bij uw vestiging niet verplicht is wordt het toch aangeraden om het in bezit te hebben. Voor openbare diensten heeft u het soms nodig.

Maar ook voor de gemeente is het van belang dat zij weten wie er in hun plaats wonen.

Bij het aanmelden voor dit document gaat u naar de afdeling “registro civil” van uw gemeente op Tenerife en vraagt u naar het certificado of volante de empadronamiento.

U heeft daarvoor nodig: uw NIE, paspoort of legitimatie bewijs, indien aanwezig uw trouwboekje en een bewijs dat u op het adres dat u opgeeft woont.

Dat laatste kan door middel van een rekening voor water, elektra, telefoon of uw huur of koop contract.

Bij de meeste gemeenten kan er veel online maar uiteindelijk moet u toch naar het gemeentehuis om u te legitimeren. U kunt dus ook alles in 1 keer proberen te doen met een bezoekje.

Hou er echter rekening mee dat men op de meeste gemeentehuizen op Tenerife alleen Spaans spreekt.


Het Certificado de Registro aanvragen op Tenerife.

Volledig heet dit formulier het "Certificado de Registro de Ciudadano de la Union". Bij uw vestiging op Tenerife moet u dat soms aanvragen.

Als u als meer dan 3 maanden aaneengesloten in Spanje of op Tenerife verblijft bent u verplicht en moet u zich dus aanmelden om u bij het “Oficina de Extranjeros” of bij de “Comisaría de Policía” in te schrijven in het ‘Registro Central de Extranjeros’.

Na goedkeuring en inschrijving ontvangt u het “ Certificado de Registro como residente comunitario”. Hierop staan uw namen, geboortedatum, adres, nationaliteit, en uw NIE. U heeft dus een NIE nodig om dit document te kunnen krijgen.

Met dit document kunt u bewijzen dat u rechtens en bewijsbaar in Spanje of op Tenerife  woont. U dit niet meer gebruiken voor prijskorting op vluchten en of themaparken e.d. Daarvoor is nu het Certificado de Viaje nodig. (Zie hieronder).

Het document zelf is een groen A4 papier of een klein groen kaartje. Het is aan te raden dit zelf te plastificeren of dat te laten doen. Het moet lang mee gaan want het heeft geen vervaldatum.


Wat moet u doen voor een bewijs van in leven zijn?

Iedereen die op Tenerife woont en een uitkering uit Nederland geniet moet tenminste één keer per jaar een "verklaring van in leven zijn" aanvragen en dit document opsturen naar de instantie die uw uitkering verstrekt. Als u meerdere uitkeringen heeft moet u voor elke uitkering zo´n formulier als bewijs opsturen. Dat mag geen kopie zijn, alleen originele bewijzen hebben geldigheid.

Dat bewijs kunt u gratis aanvragen bij de gemeente waar u verblijft of waar uw vestiging is. Niet overal is de gelijke afdeling bevoegd, Het kan het secretariaat of de burgelijke stand zijn maar ook de vredesrechter, de  "Juzgado de Paz". U moet dat dus eerst even uitzoeken. Bij een notaris kan het ook maar daarvoor moet u betalen.

Niet alle instanties op Tenerife vragen om dezelfde gegevens. U neemt bij voorkeur uw identiteitsbewijs mee en uw Nie. Daarnaast kan men u vragen naar uw geboortedatum, uw geboorteplaats én de volledige namen van uw ouders.

Meer informatie vind u op de website van Nederlandwereldwijd verklaring in leven zijn.

Foto: Juzgado de Paz in Puerto de la Cuz


Hoe krijgt u een certificado de viaje?

Een Certificado de Viaje is een geliefd document waarmee u de lokale kortingen op (vlieg) reizen, excursies, dieren- en pretparken kunt krijgen. Ook een vakantie naar Spanje behoort tot de mogelijkheden. Om het aan te vragen is niet zo heel veel nodig als u ingeschreven staat bij een gemeente op Tenerife. Bij de bevolkingsadministratie geeft u uw gegevens aan de balie door en de beambte controleert dat met haar eigen gegevens.

Als dat allemaal klopt kunt u doorgaans direct het gewenste Certificade de Viaje meenemen.

In een aantal gemeenten, b.v. Santa Cruz kunt u het Certificado de Viaje online aanvragen.


Pagina: vestiging in Spanje of op Tenerife

deteiding.nl