Lees de nieuwsbrief van juni met informatie over 65+ kortingenĀ op Tenerife, bijzondere verkeersregels en informatie over verloren voorwerpen. Klik rechtsonderaan op elke pagina.

Home » lopende zaken

Bestuur en secretariaat informeren over "lopende zaken".


30 september 2020

Het bestuur van de HC El Teide is weer voor een vergadering bij elkaar geweest. We hebben helaas moeten besluiten dat de haringdag geen doorgang kan vinden. We laten de haringen nog maar even iets vetter worden en zullen deze, van oorsprong traditionele, aanvang van het seizoen bewaren voor later.
Tevens is besloten om over te gaan naar het automatisch innen van de contributie middels automatische incasso. Z.s.m. zullen jullie een brief van de penningmeester hierover ontvangen.


31 juli 2020

Er zijn nieuwe evenementen ontwikkeld zijn waarvan we hopen dat de opkomst hoog zal zijn zoals o.a. de picknick op 11 Augustus. Het idee is om een een dag Belgisch te gaan genieten met friet en stoofvlees.

Voor de "haringdag"zijn de haringen in ieder geval besteld en ze  zullen zeker op tijd binnen zijn.

Binnen het bestuur wordt er nagedacht over het wel of niet bewaren van (Papieren) dossiers vanuit het verleden. Wellicht heeft het niet zoveel nut om het allemaal te bewaren maar we moeten er wel goed naar kijken. De digitale dossiers bewaren we uiteraard nog wel.


29 juni 2020

Er is 1 nieuw lid bijgekomen.

Tiudio zal worden gevraagd eind Juli dan wel begin Augustus een activiteit te organiseren echter doordat er op dit moment geen enkele locatie nog reserveringen aanneemt voor grote groepen zijn wij benieuwd of dit gaat lukken. Wij houden U op de hoogte.

Ook zullen er voorbereidingen gestart worden om in ieder geval de "Haringdag" dit jaar weer te kunnen houden. Er is al een taakverdeling, Nita organiseert het, Ellen zorgt voor de hutspot en Nico maakt met Nita de gehaktballen. Ed neemt contact op met theo. Bolt. Uiteraard gelden ook hier de bovengenoemde beperking maar we hopen echter dat dit t.z.t. door zou kunnen gaan.


19 juni 2020

Een aantal leden had door de onduidelijkheden bij de bestuursovergang hun contributie nog niet voldaan.

Er is door de penningmeester een bericht gestuurd naar leden die hun contributie nog niet voldaan hadden.

We willen graag iedereen bedanken die hier prompt op gereageerd hebben!


29 mei 2020

Er zijn geen mutaties in het leden aantal.

Het bestuur heeft positief beslist om mee te werken aan een enquëtte van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koningkrijksrelaties.

Er wordt door het bestuur aan gedacht om op korte termijn een evenment te organiseren. Besloten is om uw mening te vragen. Zie de komende nieuwsbrief.

Diverse keren is er middels de bestuurs app onderling bestuurs overleg geweest.


26 april 2020

Het bestuur heeft sinds zijn aantreden een bestuurs-app zodat overleg over zaken die een beslissing vragen snel kunnen worden genomen. Zo is afgelopen weekend besloten dat ook niet leden een stukje kunnen schrijven voor de website danwel voor de nieuwbrief. Argument hiervoor is dat  binnen redelijke "ruime" grenzen alle spontaniteit een plek moet kunnen vinden in onze club.


29 maart 2020

Het bestuur heeft een bericht verzonden naar onze "ooit leden". Daarmee worden de leden bedoeld die ooit lid waren van de vereniging. Het bestuur hoopt zo om tenminste een deel van de elden die in 2019 hun lidmaatschap hebben opgezegd weer te mogen begroeten als lid.


29 maart 2020

Ed Borkes, onze penningmeester heeft een brief gemaakt voor de leden die hun contributie nog niet betaald hebben. Zijn bericht zal via de nieuwsbrief van april verspreid worden.

Het bericht kunt u ook lezen in die  nieuwsbrief   (Klik)


10 maart 2020, Het bestuur heeft vandaag vergaderd.

Besproken zijn onder andere de komende evenementen, de leeuwen, en de vorm waarin adverteerders op de website het beste tot hun recht komen. Het bestuur draagt graag bij aan activiteiten van de leeuwen. De hoogte van de bijdrage voor drank, spijs en bus zal steeds na ontvangst van een voorstel worden bepaald.

De volgende vergadering van het bestuur is op 31 maart voorzien.


6 februari 2020, De redactie heeft vorm gekregen.

Zij bestaat nu uit Ellen Borkes, Yolande Breijinck en Frens de Vries. Er wordt nog naar een redactielid ter vervanging van Frens gezocht.
De eerste vaste onderwerpen voor de nieuwsflits en nieuwsbrief zijn ook bekend.

Vanaf medio februari komt de eerste nieuwsflits van deze redactie. De nieuwsbrief komt 2 weken later.


We hebben sinds zaterdag 25 januari een nieuw bestuur en dat bestuur is maandag voor het eerst bijeen geweest.

Er is als eerste een taakverdeling tussen de leden gemaakt.

 

Peter is voorzitter.

Nita is vice voorzitter,

Ed is penningmeester

Nico is secretaris.                                                 


Van de

voorzitter

Van de vice

voorzitter

Van de

secretaris

Van de pen- ningmeester

Van de

redactie