Statuten en huishoudelijk regelement van de HC El Teide.

Een korte uitleg over de betekenis van deze twee begrippen en het verschil.


Statuten

De statuten  van een vereniging bevatten de grondregels van de vereniging.

Hierin staan naam, doelstelling en bestuursonderwerpen. Deze statuten zijn vrij algemeen geformuleerd. Die algemene formulering is belangrijk  want voor iedere wijziging van de statuten is een gang naar de notaris verplicht.

Huishoudelijk Reglement

Statuten kunnen aangevuld worden met een huishoudelijk regelement. Hierin kunnen we van alles regelen over de dagelijkse gang van zaken. We kunnen ook de doelstelling verder uitwerken en manier van vergaderen etc. De regels zijn aanvullend, ze kunnen dus niet in strijd zijn met de statuten. Het voordeel van een huishoudelijk reglement is dat het niet door de notaris hoeft te worden opgesteld.


Eenvoudig gezegd: de statuten in de vereniging zijn het hoogste recht, het huishoudelijk regelement zijn de uitwerkingen.