Wilt u alle corona beperkingen op Tenerife weten?

Vanwege de  besmettingen met corona zijn er veel beperkingen op Tenerife, hier staan ze allemaal. Bekijk welke maatregelen voor u van toepassing zijn.


De lijst met beperkingen en maatregelen op Tenerife is heel lang en bevat veel onderwerpen die niet op u van toepassing zijn. De lijst is hier vermeld omdat u bij twijfel in een bepaalde situatie de juiste maatregel of beperking op kunt op zoeken.

Verwante onderwerpen:


Tenerife zal aanstaande maandag vanaf 00:00 uur weer op niveau 4 zijn vanwege het hoge aantal corona /covid besmettingen en het feit dat de ziekenhuisdruk op de ICU een hoog risico is geworden. Na de inwerkingtreding van het decreet van de regering van de Canarische Eilanden zijn dit de beperkingen die op Tenerife van kracht zijn:

Algemeen

 1. Capaciteit: de maximaal toegestane capaciteit in buitenruimten is 33% van wat ze hebben vastgesteld en 25% in binnenruimten.
 2. Groepen personen: de duurzaamheid van groepen personen zowel in ruimten voor openbaar als particulier gebruik, gesloten of buiten, wordt onderworpen aan het maximum aantal van 6 personen dat niet wordt overschreden, behalve in het geval van samenwonenden. Indien de groep uit samenwonenden en niet-samenwonenden bestaat, wordt het aangegeven maximum aantal personen niet overschreden. Onder samenwonen wordt verstaan ​​die personen die onder hetzelfde dak wonen.
 3. Sluitingstijden: in die vestigingen en activiteiten die voorafgaand aan de pandemie geen vaste sluitingstijd of een hogere sluitingstijd kenden, is de maximaal toegestane sluitingstijd 01:00 uur.

Massa-evenementen 

 • Evenementen met meer dan 750 aanwezigen mogen niet plaatsvinden in open of gesloten ruimtes.
 • Evenementen met meer dan 750 aanwezigen kunnen worden gehouden, waardoor hun capaciteit wordt teruggebracht tot 750 personen, in overeenstemming met wat is vastgelegd in de gezondheidsvergunning en andere bepalingen.

Openbare shows 

 • Ze kunnen niet worden vastgehouden, noch binnen noch buiten.

Feesten, festivals en andere populaire evenementen

 • Ze kunnen niet gevierd worden. 

Culturele activiteit in gesloten ruimtes: bioscopen, theaters, musea, auditoria, bibliotheken ...

 • 33% van de capaciteit in gesloten ruimtes en buiten.
 • Eten of drinken is niet toegestaan ​​tijdens de show of sessie. 
 • In bioscopen, theaters en auditoria worden de ingangen genummerd en de stoelen vooraf toegewezen en verdeeld door groepen van stabiel samenleven, zodat het publiek blijft zitten, de veiligheidsafstand van 1,5 meter wordt gehandhaafd tussen mensen en groepen van stabiel samenleven, en het verplichte gebruik van het masker. Het gebruik van buitenruimten zal worden bevorderd en bevoordeeld boven gesloten ruimten en de ventilatie van binnenruimten zal worden gegarandeerd conform de bepalingen van het wetsdecreet.
 • Het beveiligingspersoneel zal toezien op de naleving van deze maatregelen en zal de vorming van groepen en agglomeraties vermijden, met speciale aandacht voor de ingangen en omgeving.
 • Bij bezoeken aan musea, tentoonstellingshallen en monumenten wordt de interpersoonlijke veiligheidsafstand en het verplichte gebruik van het masker gerespecteerd.
 • In deze ruimten zullen de bepalingen betreffende het als massa-evenement beschouwen van bepaalde activiteiten die daarin worden verricht, worden toegepast.
 • In bibliotheken zal vrije toegang tot ruimtes worden toegestaan, met inachtneming van de interpersoonlijke veiligheidsafstand van 1,5 meter en tussen coëxistentiegroepen, waarvoor het nodig zal zijn om de lees- en studieruimtes aan te passen. Het gebruik van het masker zal verplicht zijn.
 • Na handhygiëne is gratis toegang tot collecties, tijdschriften en kranten, evenals computerapparatuur en andere apparaten toegestaan. In de zalen komen dispensers met hydroalcoholische gel of ontsmettingsmiddel met virusdodende werking.
 • Het uitlenen van documenten zal worden toegestaan ​​en het interbibliothecair leenverkeer wordt hersteld, waardoor de documenten die van een andere bibliotheek zijn ontvangen een wachttijd van 24 uur behouden.
 • Het gebruik van ruimten die bestemd zijn voor werkplaatsen en andere activiteiten zal specifieke werkingsregels hebben, rekening houdend met de naleving van alle preventieve maatregelen.
 • In al deze ruimtes moet u via affiches informeren over de naleving van de preventiemaatregelen tegen COVID-19.
 • De bepalingen met betrekking tot activiteiten die als massa-evenementen worden beschouwd, zijn van toepassing, met in elk geval het vergunningsregime en de vereiste modaliteit. 

Koren, bands, orkesten of andere muziekgroepen

 • Het is niet toegestaan ​​in gesloten ruimtes waar het gebruik van het masker en de interpersoonlijke veiligheidsafstand van 2 meter niet permanent kunnen worden gehandhaafd. 

Nachtleven: disco's, cocktailbars en karaokebars

 • 75% van de capaciteit buiten en 25% binnen.
 • Tafels voor 6 personen.
 • Sluiting om 01:00 uur
 • In het geval dat de verantwoordelijke ervoor kiest om klanten om het COVID-certificaat te vragen, zijn de capaciteit, het aantal personen en de sluitingstijd die overeenkomen met het onmiddellijk lagere alarmniveau (niveau 3) van toepassing. 
 • Alleen voor die horeca-activiteiten, zoals restaurants of bars, die zijn geautoriseerd door hun gemeentelijke vergunning, onder dezelfde voorwaarden als vestigingen die het als een specifieke activiteit hebben.
 • Dansen is niet toegestaan.
 • Voor de traceerbaarheid van besmettingen en contacten verzamelt de persoon die verantwoordelijk is voor de vestiging en de activiteit de informatie van de werknemers, gebruikers of deelnemers: voor- en achternaam, ID, telefoonnummer en datum en tijd van de dienst. Het register wordt gedurende 1 maand ter beschikking van de gezondheidsautoriteit gehouden voor de monitoring, bewaking en controle van COVID-19 uitsluitend 

Kansspelen en weddenschappen en gebouwen

 • 33% van de buitencapaciteit
 • 25% binnen 
 • Voor de traceerbaarheid van besmettingen en contacten verzamelt de persoon die verantwoordelijk is voor de vestiging en de activiteit de informatie van de werknemers, gebruikers of deelnemers: voor- en achternaam, ID, telefoonnummer en datum en tijd van de dienst. Het register wordt gedurende 1 maand ter beschikking gehouden van de gezondheidsautoriteit, uitsluitend voor de monitoring, bewaking en controle van COVID-19.
 • Het nuttigen van eten en drinken is toegestaan ​​tijdens alle openingstijden. 

Regulier openbaar land-, stads- en grootstedelijk personenvervoer 

 • 33% van de capaciteit
 • De drukste lijnen worden versterkt 
 • De eigenaren van regulier openbaar personenvervoer over land zullen een risicobeoordeling uitvoeren in de diensten die zij leveren om alle mogelijke maatregelen te nemen om deze te verminderen: versterking van tijdvakken en lijnen waarin agglomeraties zijn voorzien, bussystemen continue informatie via openbare adres op de capaciteit van de eenheden in dienst ...
 • Ventilatie: als het mogelijk is om ramen of openingen open te houden, alle deuren zo lang mogelijk op alle haltes openen, het aantal verversingen met buitenlucht verhogen in geforceerde ventilatiesystemen en het ventilatiepercentage verhogen door de functie van recirculatie van lucht te verminderen zoveel mogelijk in het voertuig.
 • Het dragen van een masker door gebruikers is gedurende de hele reis verplicht en eten, drinken, roken, schreeuwen, zingen en gesprekken op de mobiele telefoon zijn verboden.
 • Het wordt aanbevolen om tijdens de spits niet te reizen, tenzij het essentieel is. 

Openbaar personenvervoer in personenauto's en huurauto's met een chauffeur tot 9 zitplaatsen inclusief de chauffeur 

 • Per rij stoelen mogen maximaal 2 personen worden verplaatst, behalve samenwonenden, behalve in de bestuurdersrij, die door geen enkele andere gebruiker kan worden bezet.
 • Alle inzittenden zullen een masker dragen en voldoende luchtverversing zal worden gegarandeerd door het openen van de ramen en het buitenluchtinlaatsysteem. De recirculatiefunctie van de binnenlucht wordt niet gebruikt. 

Hotel- en restaurantinrichtingen en activiteiten 

 • 75% van de capaciteit buiten en 25% binnen.
 • Tafels voor 6 personen.
 • Sluiting om 01:00 uur.
 • In het geval dat de verantwoordelijke ervoor kiest om het COVID-certificaat aan te vragen, zijn de capaciteit, het aantal personen en de sluitingstijd van het direct lagere alarmniveau (niveau 3) van toepassing. 
 • Voor de traceerbaarheid van besmettingen en contacten verzamelt de persoon die verantwoordelijk is voor de vestiging en de activiteit de informatie van de werknemers, gebruikers of deelnemers: voor- en achternaam, ID, telefoonnummer en datum en tijd van de dienst. Het register wordt gedurende 1 maand ter beschikking gehouden van de gezondheidsautoriteit, uitsluitend voor de monitoring, bewaking en controle van COVID-19.
 • De sluitingsuren zijn niet van invloed op de inrichtingen van gezondheidscentra en -diensten, werkcentra voor hun personeel, toeristische accommodatie voor exclusief gebruik van gelogeerde gasten, onderwijscentra en gaarkeukens die open mogen blijven op hun gebruikelijke uren en met een capaciteit van 33 %.
 • De thuisbezorgservice wordt uitgevoerd tot 12 uur 's nachts.
 • De ophaalservice van eten en drinken op het terrein en hun thuisbezorging zullen worden uitgevoerd met inachtneming van alle preventieve maatregelen
 • In de buffetten en zelfbediening zullen bewakings- en organisatorische maatregelen worden genomen om de naleving van het gebruik van het masker, het bewaren van de veiligheidsafstand tussen niet-samenwonenden en het ontsmetten van de handen te garanderen.
 • Er wordt minimaal 2 meter afstand gehouden tussen aangrenzende tafelstoelen of groepen tafels en tussen groepen klanten aan de bar
 • Elke tafel of groep tafels is afhankelijk van het aantal mensen dat erop zit, waardoor een zigzag-opstelling van stoelen wordt gegarandeerd die voorkomt dat diners tegenover elkaar staan.
 • De barruimte van elke klant of groep zal fysiek worden aangegeven.
 • Het gebruik van gemeenschappelijke brieven wordt vermeden, er wordt gekozen voor elektronische apparaten, schoolborden, posters, QR en dergelijke.
 • Elimineer zelfbedieningsproducten zoals servethouders, tandenstokerhouders, cruet, oliekannen ...
 • Roken is niet toegestaan ​​op de terrassen of andere buitenruimten van het pand of de inrichting.
 • Er wordt gezorgd voor een goede ventilatie van binnenruimten en een adequate luchtverversing wordt gegarandeerd door het verhogen van de ventilatiesnelheid (buitenlucht / recirculatielucht) in het geval van kunstmatige ventilatie- of airconditioningsystemen.
 • De klant kan de tafel niet bezetten zonder dat het personeel van het etablissement hem opvangt na reiniging en desinfectie.
 • De klant blijft aan tafel zitten of neemt de toegewezen ruimte in de bar in, beperkt zijn bewegingen tot wat strikt noodzakelijk is en handhaaft een afstand van 1,5 meter van interpersoonlijke veiligheid.
 • Het masker moet permanent worden gebruikt in alle buiten- en binnenruimten, behalve op het moment van inname. 

Toeristenaccommodaties

 • 33% van zijn capaciteit in gemeenschappelijke ruimtes, zowel buiten als binnen.
 • Buffet is toegestaan ​​zolang het wordt bijgewoond. 
 • Elke vestiging bepaalt de capaciteit van de gemeenschappelijke ruimtes, evenals de plaatsen waar ze evenementen kunnen houden.
 • In de cafetaria- en restaurantdiensten zullen de maatregelen met betrekking tot de hotel- en restaurantsector worden toegepast, met uitzondering van de beperking die van toepassing is op de buffet- en zelfbedieningsservice, binnen en buiten, die op alarmniveau 4 zal zijn toegestaan ​​zolang het wordt bijgestaan.
 • In de zalen of binnenruimten waar shows of amusementsevenementen worden gehouden voor spelletjes of andere activiteiten, waar eten of drinken wordt geserveerd, zullen de aanwijzingen in de hotel- en restaurantindustrie worden gerespecteerd.
 • De animatie-activiteiten of groepslessen zullen naast het gebruik van het masker ook de capaciteit en de interpersoonlijke veiligheidsafstand regelen. Ze zullen bij voorkeur in de open lucht en zonder uitwisseling van materialen worden uitgevoerd.
 • In sportaccommodaties, zwembaden of sportscholen, spa's en dergelijke zullen de maatregelen die voor deze ruimtes zijn voorzien, worden toegepast.
 • Het gebruik van buitenruimten wordt bevorderd en bevoordeeld boven gesloten ruimten en voldoende ventilatie van binnenruimten wordt gegarandeerd. 

Inrichtingen en bedrijfsruimten en professionele dienstverlening aan het publiek, winkelcentra en parken 

 • 33% van zijn capaciteit zowel in buiten- als binnenruimtes. 
 • Het gebruik van recreatieruimten zoals kinderruimtes of rustruimtes, die gesloten blijven, behalve die waar desinfectie na elk gebruik kan worden gegarandeerd, is niet toegestaan. 
 • In winkelcentra en etablissementen met meerdere verdiepingen moet aan de capaciteitsbeperking worden voldaan in elk van de verdiepingen, zowel in het etablissement als in de gemeenschappelijke ruimtes, en mag er niet in worden verbleven, behalve voor transit of wachten op toegang tot het etablissement.
 • Horecaactiviteiten binnen deze etablissementen vallen onder de bepalingen van hun specifieke afdeling.
 • De nodige maatregelen moeten worden getroffen om de interpersoonlijke veiligheidsafstand en controlecapaciteit te behouden, zowel in de gebouwen als in de gemeenschappelijke ruimtes van winkelcentra. Indien nodig kan het parkeren worden beperkt.
 • Bij voorkeur wordt aandacht besteed aan 75-plussers, in de betaalboxen, parkeer- en rustplaatsen, die duidelijk gemarkeerd moeten worden. 

Markten die hun activiteit uitoefenen op de openbare weg (vlooienmarkten), sporadisch of buitengewoon

 • Ze mogen niet worden vastgehouden 

Kermisattracties 

 • 33% buitencapaciteit 
 • Binnenactiviteiten zijn gesloten 

Proeverijen van voedselproducten

 • 75% van de buitencapaciteit
 • 25% binnen 

Plaatsen van religieuze eredienst, wakes en begrafenissen

 • 33% van zijn capaciteit zowel in buiten- als binnenruimtes. 
 • De handeling van crematie of crematie is toegankelijk voor maximaal 5 personen. 

Ceremonies en andere religieuze of burgerlijke vieringen 

 • De ceremonie zal voldoen aan de bepalingen voor plaatsen van religieuze aanbidding
 • De viering moet worden geserveerd door professionele medewerkers van de horecazaak en het restaurant, rekening houdend met de criteria van het forum, schema,
 • groepen mensen en andere preventiemaatregelen.
 • Open barservice is niet toegestaan.
 • Er is geen uitdrukkelijke toestemming vereist en de verantwoordelijkheid voor het garanderen dat de preventiemaatregelen worden nageleefd, is de verantwoordelijkheid van de professional uit de horeca. De verantwoordelijke doet echter een voorafgaande mededeling aan de gemeenteraad van de gemeente waar het evenement plaatsvindt met een minimum van 10 dagen van tevoren ten behoeve van zijn kennis, controle en inspectie die wordt overwogen.
 • De Algemene Directie Volksgezondheid zal de sanitaire protocollen verstrekken om de naleving ervan te vergemakkelijken. 

Toeristengids en actief toerisme

 • Maximaal 20 personen. 

Kinder- en jeugdkampen

 • 33% van de capaciteit en maximaal 20 deelnemers inclusief monitoren. 

Kamperen, schuilplaatsen, niet-sociale hostels en overnachtingskampen 

 • Moeten gesloten blijven

Buitenzwembaden voor collectief gebruik, spa en hydromassage 

 • Ze zullen niet meer bedragen dan 33% van de toegestane capaciteit. 

Overdekte zwembaden voor collectief gebruik

 • Ze mogen alleen opengaan voor gebruikers voor therapeutische doeleinden en gezondheidsverbetering met een maximum van 33% van hun capaciteit. 

Binnenspa of bubbelbaden

 • Moeten gesloten blijven.

sauna's

 • Moeten gesloten blijven

Stranden 

 • 50% van de capaciteit
 • Het beoefenen van individuele sporten is alleen toegestaan ​​zolang de afstand van 2 meter met andere mensen permanent kan worden gegarandeerd. 
 • Niet-samenwonende personen dienen minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • In natuurlijke poelen moet de vernieuwing van het water permanent worden geassocieerd met de beweging van de getijden, een essentiële voorwaarde om als natuurlijke poel te worden beschouwd. In het geval dat er een blokkeringssysteem is dat voorkomt dat het water wegstroomt wanneer het vloed wordt, moet het worden gedeblokkeerd.
 • Sporten is toegestaan ​​op het strand, individueel of in paren en zonder fysiek contact (behalve op alarmniveau 4 waar het alleen individueel kan worden beoefend).
 • Degenen die verantwoordelijk zijn voor jetski-, waterfiets- en soortgelijke bedrijven moeten de algemene preventie- en hygiënemaatregelen naleven voor voertuigen die voor elk gebruik moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd.
 • Tussen individuele hangmatten of in groepen moet aan alle uiteinden 2 meter worden gerespecteerd, behalve tussen samenwonenden.
 • Klanten worden aangemoedigd om hun eigen handdoek op de hangmat te leggen.
 • Servicemedewerkers moeten een onderlinge veiligheidsafstand van 1,5 meter bewaren, een uniform en een masker dragen.
 • De maximale bezetting bij het gebruik van buitendouches en voetenbaden, toiletten, kleedruimtes en dergelijke zal een enkele persoon zijn, behoudens in geval van hulp van een andere persoon.
 • Gemeenten:
 • Ze zullen de maximale capaciteit vaststellen, rekening houdend met een oppervlakte van 4 vierkante meter per gebruiker voor de berekening, om de minimale interpersoonlijke veiligheidsafstand van 1,5 meter te behouden. Voor de berekening van de bruikbare oppervlakte wordt rekening gehouden met de hoogte van de getijden, de sectorisering van activiteiten en worden de doorgangsruimten en toegangen verdisconteerd.
 • Ze kunnen de voorwaarden en beperkingen voor toegang en permanentie vaststellen, afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie, en ze moeten een effectieve controle uitvoeren op de capaciteit en beperkingen van de toegang tot het strand.
 • elke gemeenteraad bepaalt de stranden of badzones waar ze gevestigd is
 • Zij zullen ervoor zorgen dat strandfaciliteiten en eigendommen worden schoongemaakt en gedesinfecteerd met stoffen die niet schadelijk zijn voor het milieu.
 • de capaciteitsregeling kan worden aangepast aan de dagen van de week, de gebruiksperioden en andere omstandigheden die de toestroom van publiek bepalen, om drukte en buitensporige toestroom van mensen te vermijden die het handhaven van interpersoonlijke veiligheidsafstand in de weg staan.
 • Ze zullen gebruikers via posters of andere middelen informeren over de hygiëne- en preventievoorschriften die moeten worden nageleefd, waarbij ze aangeven dat het nodig is om het strand te verlaten voordat er symptomen optreden die compatibel zijn met COVID-19. 

Pleziervaartuigen, pleziervaartuigen en pleziervaartuigen met economische activiteit 

 • 50% van de capaciteit 

Beoefening van niet-gefedereerde fysieke en sportieve activiteiten in de lucht en in sportfaciliteiten en -centra 

 • Openbare capaciteit van 33% buiten en 25% binnen.
 • Groep max. van 6 personen behalve samenwonenden. 
 • Gevechts- of andere sportactiviteiten die continu interpersoonlijk fysiek contact met de tegenstander vereisen, zijn niet toegestaan.
 • Tijdens de activiteit wordt de onderlinge afstand van 2 meter aangehouden.
 • Vaste apparaten en apparaten worden verplaatst om afstand te houden, of het gebruik ervan wordt stopgezet.
 • Indien het door de kenmerken van de activiteit niet mogelijk is om permanent de afstand van 2 m aan te houden, teamsporten, zal getracht worden direct fysiek contact te vermijden en zal de activiteit zo worden georganiseerd dat de gebruikers een stabiele en geïdentificeerde groep bij alle gelegenheden (team) contact met andere groepen buiten hun team vermijden, behalve in gefedereerde competities uitsluitend tot alarmniveau 1.
 • Tassen, rugzakken en persoonlijke bezittingen kunnen alleen worden achtergelaten in de daarvoor bestemde ruimten.
 • Atleten zullen geen eten en drinken kunnen delen en hun persoonlijke bezittingen kunnen alleen worden achtergelaten in daarvoor bestemde ruimtes.
 • Het technisch personeel, de waarnemers, de trainers en de arbeiders moeten de veiligheidsafstand en het masker permanent bewaren.
 • Gebruikers moeten bij de toegangen tot de faciliteiten worden geïnformeerd over de individuele beschermingsmaatregelen: masker, handhygiëne, desinfectie van het gebruikte materiaal en veiligheidsafstand.
 • In de kleedkamers en douches zal de naleving van algemene preventieve maatregelen extreem zijn: capaciteit, veiligheidsafstand en gebruik van het masker, en instructies zullen beschikbaar zijn voor het publiek in gemeenschappelijke ruimtes, restaurantruimtes en watergebieden.
 • Beschikbaarheid van hydroalcoholische oplossing en materialen voor persoonlijke hygiëne
 • Beschikbaarheid van producten voor desinfectie van het gebruikte materiaal.
 • Indicaties van de max. in elk van de kamers voor sport, gemeenschappelijke ruimtes, toiletten, douches, kleedkamers ...
 • Toezicht door vestigingspersoneel dat de reiniging en desinfectie van de gemeenschappelijke apparatuur na elk gebruik is gegarandeerd.
 • Het gebruik van buitenruimten zal worden bevorderd en bevoordeeld boven binnenruimten waarin de juiste ventilatie wordt gegarandeerd.
 • In het geval dat de faciliteiten andere diensten dan sportactiviteiten verlenen, zal aan de specifieke vereisten voor elke activiteit worden voldaan.
 • De eigenaar van de inrichting is verantwoordelijk voor de naleving van de vastgestelde preventieve maatregelen.
 • Het gebruik van het masker is te allen tijde verplicht tijdens sporten of lichamelijke activiteit buitenshuis en in sportfaciliteiten en -centra, met uitzondering van artikel 9 van het wetsdecreet van de regering van de Canarische Eilanden. 

Federatieve sportbeoefening van regionale of insulaire reikwijdte, buiten of in gesloten ruimten, en de beoefening van niet-federatieve sportactiviteiten buitenshuis 

 • 25% publiekscapaciteit in open ruimtes en zonder publiek in gesloten ruimtes. 
 • In training is het sportvermogen beperkt tot 33%. 
 • Regionale of insulaire gefedereerde sportbeoefening, buiten en binnen, en niet-gefedereerde sportbeoefening buitenshuis zijn toegestaan, waarbij zoveel mogelijk wordt geprobeerd een interpersoonlijke afstand van 2 meter te bewaren, met verplicht gebruik van een masker (art 25a 28).
 • Het aantal deelnemers wordt beperkt door de specifieke reglementen van elke sport.
 • De viering van sportcompetities van gefedereerde aard van regionale of insulaire aard waarbij continu interpersoonlijk fysiek contact met de tegenstander vereist is (sectie 14.f van bijlage III) is niet toegestaan. 
 • Uitzonderlijk en om redenen van belang kan de viering van sportevenementen van occasionele, sporadische of ongeplande aard in de officiële kalenders van de sportfederaties worden toegestaan ​​overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 voor massa-evenementen. 
 • Bij de beoefening van professionele, gefedereerde en niet-gefedereerde fysieke en sportieve activiteiten en bij de viering van sportevenementen is de aanwezigheid van het publiek niet toegestaan 
 • De beoefening van gefedereerde professionele en nationale en internationale gefedereerde sportactiviteiten, in training en competitie, kan individueel of collectief worden uitgevoerd, waarbij wordt geprobeerd waar mogelijk de afstand van 2 meter te behouden, gedurende max. van 25 personen tegelijk. Voor deze doeleinden worden herenvoetbal in de eerste en tweede divisie en ACB-competitiebasketbal als professionele sporten beschouwd.
 • De praktijk van gevechts- en andere activiteiten die voortdurend fysiek contact met de tegenstander vereisen, is afhankelijk van de vrijwillige accreditatie van de deelnemende paren van afwezigheid van actieve infectie door SARS-CoV-2 door een PDIA te presenteren met een negatief resultaat (geen zelfdiagnose) . ) vooraf uitgevoerd max. 48 uur, of volledig vaccinatieschema tegen COVID-19 met meer dan 14 dagen van tevoren, in de afgelopen 12 maanden, of de ziekte minder dan 6 maanden van tevoren te hebben doorgemaakt.
 • Bij voetbalcompetities en sportmodaliteiten waarvoor een aantal van meer dan 10 deelnemers nodig is, mag dit aantal uitsluitend worden overschreden tijdens de geldigheidsduur van alarmniveau 1 en 2.
 • In regionale of insulaire gefedereerde sportcompetities, zowel in buiten- als binnenruimten, zijn ze uitsluitend toegestaan ​​op alarmniveaus 1 en 2, behalve voor gevechtsmodaliteiten die continu fysiek contact vereisen.
 • Bij deze wedstrijden wordt voldaan aan de punten c) tot j) van sectie 13 van bijlage III, voorzien voor niet-federatieve sporten.
 • Het gebruik van het masker is verplicht in elke praktijk, behalve in de individuele praktijk in de open lucht waar de afstand van 2 meter permanent kan worden gehandhaafd met andere deelnemers. De rest van de modaliteiten, inclusief de uitrusting, het gebruik van een masker is verplicht. 

Sportevenementen van occasionele, sporadische of ongeplande aard door de federaties 

Uitzonderlijk om redenen van belang kan het houden van deze evenementen worden toegestaan ​​overeenkomstig het regime voorzien in artikel 13 voor massa-evenementen. 

 
 • Competities en professionele en gefedereerde sportevenementen, gepland in de officiële kalenders van de federaties en gehouden in faciliteiten die bedoeld zijn voor de regelmatige uitoefening van activiteiten, met inbegrip van de professionele voetbalcompetitie en de ACB basketbal, zullen worden geregeld door wat voor dit doel de autoriteit op sportzaken en door de gezondheidsautoriteit.
 • Het aanwezige publiek blijft zitten met een afstand van 1,5 meter en het dragen van het masker.
 • De openbare hoedanigheid is die welke overeenkomt met het alarmniveau dat in elk gebied van kracht is.
 • Het publiek mag niet eten, drinken of roken.
 • Indien de naleving van deze maatregelen niet kan worden gegarandeerd, zal het evenement zonder publiek plaatsvinden.
 • De aanwezigheid van de media is toegestaan, waardoor de naleving van alle preventieve maatregelen onderling, met het publiek en met atleten wordt gegarandeerd.
 • De eigenaar van de voorzieningen is verantwoordelijk voor de naleving van deze maatregelen en de controle ervan door beveiligingspersoneel zowel binnen als in de ingangen en omgeving. 

Studentenwoningen 

 • Bezoeken zijn niet toegestaan.
 • Afsluiting van de gemeenschappelijke ruimtes, waardoor de mogelijkheid om voedsel voor consumptie in de kamer te verkrijgen wordt gegarandeerd. 

Stadsmeubilair voor kinderen en sportgebruik 

 • Deze zullen worden verzegeld. 

Recreatiecentra voor kinderen en jongeren, speelgoedbibliotheken en dergelijke 

 • Activiteiten worden opgeschort, behoudens gerechtvaardigde noodzaak. 

Congressen, vergaderingen, zakelijke bijeenkomsten, conferenties en dergelijke 

 • Een capaciteit van 33% per klaslokaal wordt aanbevolen. 
 • De bepalingen met betrekking tot het beschouwen als een massa-evenement en het autorisatieregime en de eventueel vereiste modaliteit zijn van toepassing

Academies, rijscholen, niet-gereglementeerde onderwijscentra en opleidingscentra 

 • 33% van de capaciteit buiten en binnen

Gezondheidscentra 

 • Bezoeken worden opgeschort, behalve voor minderjarigen, zwangere vrouwen, begeleidende terminale patiënten en wanneer dit naar het oordeel van de arts noodzakelijk wordt geacht. 
 • Het gebruik van FFP2-maskers en gelaatsschermen wordt aanbevolen voor direct patiëntenzorgpersoneel, waardoor de ventilatie in de faciliteiten van werknemers en patiënten wordt versterkt. 
 • Capaciteitsbeperkingen en groepen mensen worden gemoduleerd zodat er geen belemmeringen zijn in de gezondheidszorg, waardoor preventieve hygiënemaatregelen in de centra worden gemaximaliseerd. 

Openbare en particuliere gezondheidscentra 

 • De uitgangen buiten het centrum zijn beperkt tot die bewoners die het vaccinatieschema niet hebben gevolgd. 
 • Door een gezamenlijk besluit van de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Rechten worden preventieve maatregelen vastgesteld die van toepassing zijn op het regime van bezoeken, vertrekken en reizen, terugkeer en nieuwe opnames in residentiële instellingen voor ouderen en gehandicapten, openbaar of particulier. 

Verkoop en consumptie van alcoholische dranken in openbare ruimtes, parken en stranden waar flessen en nachtelijke bijeenkomsten kunnen worden gehouden 

 • Sluiting 's avonds, voor 22.00 uur.
 • De verkoop of consumptie van alcoholische dranken, individueel of in groepen, op de openbare weg, parken of openluchtrecreatiegebieden is niet toegestaan.
 • De controles worden aangescherpt om te voorkomen dat ongeoorloofd alcoholgebruik, het naleven van het maximaal aantal personen in vergaderingen, het respecteren van veiligheidsafstanden en andere activiteiten die niet tegelijkertijd op de openbare weg, in parken en andere recreatiegebieden zijn toegestaan. het vaststellen van de nachtelijke sluiting van ruimten waarin zich agglomeraties bevinden vanwege deze oorzaak.

Passagierscontrole in havens en luchthavens

Temperatuurcontrole kan worden uitgevoerd, evenals een ander soort sanitaire maatregel bij aankomst of vertrek, afhankelijk van of het gaat om reizen van luchthavens of nationale en inter-eilandhavens naar de territoriale reikwijdte van de Autonome Gemeenschap van de Canarische Eilanden.  

Verplaatsingen tussen eilanden 

Reizigers van 12 jaar of ouder van eilanden met alarmniveau 4 die naar andere eilanden reizen, dienen de voltooiing binnen een maximale termijn aan te tonen. 48 uur voor aankomst, van een PDIA voor SARS-CoV-2 met een negatief resultaat (zelfdiagnosetests zijn niet toelaatbaar), met de effecten voorzien in artikel 14.2 van het wetsdecreet, behalve voor reizen in de volgende gevallen :

 • Passagiers op doorreis naar een ander land of plaats op het nationale grondgebied.
 • Om gezondheidscentra en diensten bij te wonen.
 • Voor naleving van arbeids-, professionele, zakelijke, institutionele of wettelijke verplichtingen.
 • Voor het bijwonen van universitaire, onderwijs- en educatieve centra, waaronder kleuterscholen, taalacademies en onderwijsversterking, conservatoria en muziekscholen of voor de voorbereiding van selectieve processen in academies en opleidingscentra.
 • Door terugkeer naar de gewone of gezinswoning.
 • Voor hulp en zorg voor ouderen, minderjarigen, afhankelijke personen, mensen met een handicap of bijzonder kwetsbaar. Uitvoeren van werkzaamheden bij financiële en verzekeringsentiteiten.
 • Voor noodzaelijke of spoedeisende handelingen voor openbare, gerechtelijke of notariële instanties.
 • Voor verlenging van vergunningen en officiële documentatie, evenals andere administratieve procedures die niet kunnen worden uitgesteld.
 • Om examens of officiële toetsen uit te voeren die niet kunnen worden uitgesteld.
 • Voor hulp en verzorging van huisdieren of boerderijen.
 • Voor training of professionele of gefedereerde nationale of internationale wedstrijden.
 • Door overmacht of een situatie van nood.
 • Reizigers die verklaren dat ze het volledige vaccinatieschema tegen COVID-19 meer dan 14 dagen van tevoren binnen de 12 maanden voorafgaand aan de verplaatsing hebben ontvangen of de ziekte hebben doorgemaakt in de 180 dagen voorafgaand aan de datum van de verplaatsing.
 • Overeenkomstig de samenwerkingsplicht die is vastgelegd in artikel 5 van de wetsdecreet, zullen de luchtvaartmaatschappijen en zeevaartmaatschappijen voor de toepassing van deze maatregel samenwerken met de administratie, waarbij de passagiers de door de gezondheidsautoriteit aangegeven documentatie vragen en deze gedurende een maximale tijd van 1 maand. 

Deze pagina is automatisch vertaald uit het spaans en hier en daar bijgewerkt.

Verwante onderwerpen: