Lees de nieuwsflits van augustus over de haringdag, een puzzeltocht, nieuwe whatsapp groep en hoe een auto te kopen Klik rechtsonderaan op elke pagina.

Informatie pagina over het secretariaat, de contributie en onze bank gegevens.

Secretariaat

Correspondentieadres:

nederlandstalige vereniging El Teide

Postbus 75

38300   La Orotava

Santa Cruz de Tenerife

España

 

Uw email ontvangen we graag via het contact formulier.


Contributie

De  contributie  bedraagt  €  20,-  euro  per  persoon  per  jaar.  Indien  u  lid wordt  vanaf  1  juli

van  elk  kalenderjaar,  bedraagt  de  bijdrage  tot  31 december van dat jaar € 10,- euro per persoon.

Door overmaking op de rekening van de club bij de BBVA:

IBAN:  ES38 0182 5361 7102 0156 3921

t.n.v. nederlandstalige vereniging El Teide.    Vergeet niet om uw naam daarbij te vermelden.

BIC: BBVAESMMXXX