Lees de nieuwsbrief van decemberĀ overĀ o.a. nieuwe leuke dorpjes, wat de gestor voor u kan doen en de heerlijk ruikende bloem van de Brugmansia. Klik rechtsonderaan op elke pagina.

Informatie pagina over het secretariaat, de contributie en onze bank gegevens.

Secretariaat

Correspondentieadres:

Holland Club El Teide

Postbus 75

38300   La Orotava

Santa Cruz de Tenerife

España

 

Uw email ontvangen we graag via het contact formulier.


Contributie

De  contributie  bedraagt  €  20,-  euro  per  persoon  per  jaar.  Indien  u  lid wordt  vanaf  1  juli

van  elk  kalenderjaar,  bedraagt  de  bijdrage  tot  31 december van dat jaar € 10,- euro per persoon.

Door overmaking op de rekening van de club bij de BBVA:

IBAN:  ES38 0182 5361 7102 0156 3921

t.n.v. Holland Club EL TEIDE.    Vergeet niet om uw naam daarbij te vermelden.

BIC: BBVAESMMXXX