De geschiedenis van onze vereniging.

Op ons 40 jarig jubileum dat we op 15 februari 2020 vierden ontstond het idee om wat aandacht voor onze geschiedenis op deze site te plaatsen.


Dit zijn de enige twee stukken die we in nog hebben. We roepen leden die nog andere oprichtings stukken in hun bezit hebben die aan ons "uit te lenen". Ook verhalen en foto´s uit die tijd zijn welkom.

U kunt dat doorgeven aan de redactie.

Klik op de afbeeldingen om een grotere afbeelding te zien. Klik nogmaals op de afbeelding om het nog groter te kunnen zien.


Anneke van ´t Hull  was al ten tijde van de oprichting lid en heeft op het jubileum een toespraak gehouden.

Die toespraak kunt u onderstaand lezen. 

40 jaar nederlandstalige vereniging El Teide 1980 – 2020

Hoe het allemaal begon…

 

Voordat de nederlandstalige vereniging bestond

In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw was het Noorden van Tenerife een geliefde vestigingsplaats voor mensen uit de noordelijke landen van Europa. Engelsen, Duitsers, maar ook veel Nederlanders vertrokken naar Tenerife om daar permanent te gaan wonen. Het heerlijke klimaat en de mooie natuur waren natuurlijk erg aantrekkelijk. Het waren voornamelijk gepensioneerden en oud zakenmensen. De meesten vestigden zich in Puerto de la Cruz en omliggende plaatsen. En zoals dat gaat met mensen die eenzelfde taal spreken, men komt elkaar tegen en zoekt elkaar op. Zo ontstonden spontaan allerlei gezelligheidsgroepjes rond tennis, golf, wandelen, koffie drinken of samen uit eten gaan. Op die manier was er langzamerhand een min of meer samenhangende Nederlandse kolonie in het Noorden van Tenerife ontstaan.

 

De eerste aanzet tot een Nederlandse Vereniging

In de loop van die jaren 70 groeide en bloeide er binnen die Nederlandse gemeenschap in het Noorden een actieve wandelgroep. Elke week werd er een dag gewandeld in de verschillende prachtige gebieden van Tenerife, vaak met 25 tot 30 deelnemers tegelijk! Deze wandelgroep stond onder leiding van Herbert de Rouw, die als oud-militair alles perfect organiseerde. Hij liep elke wandeling van tevoren helemaal uit en regelde hoe de deelnemers over de beschikbare auto’s verdeeld konden worden. Ook het restaurant voor koffie en het gezamenlijke diner na afloop had hij allemaal al besproken. Fantastisch. Deze Herbert de Rouw zou de eerste aanzet geven om te komen tot de oprichting van een Nederlandse Vereniging op Tenerife.

 

Gedachten en plannen krijgen langzaam vorm

Steeds duidelijker werden de plannen voor een Nederlandse Vereniging. Niet alleen om de gezelligheid onderling te bevorderen, maar ook om nederlandstalige nieuwkomers bij vragen en/of problemen bij te staan. Mensen kwamen tenslotte in een heel nieuwe en andere wereld terecht. In de loop van 1978 vormt de eerder genoemde Herbert de Rouw samen met Cees Oomens en Piet Pastoor een klein comite om te onderzoeken of de oprichting van een Nederlandse Vereniging zinvol is en kans van slagen heeft. In de zomer van 1979 maakten zij een brief waarin zij hun plannen uiteen zetten. Er werden doelstellingen en een globale organisatiestructuur geformuleerd. Deze brief ging naar alle inmiddels bekende Nederlanders in het Noorden van Tenerife. Bij de brief was een vragenformulier gevoegd waarin werd gevraagd naar wensen en verwachtingen rond de oprichting van een Nederlandse Vereniging. Ook een datum voor een eerste bijeenkomst werd bekend gemaakt. En zo gebeurde het dat in augustus 1979 ruim 70 Nederlanders bijeen kwamen in Puerto de la Cruz. Daar bleek een groot enthousiasme te bestaan voor een Nederlandse Vereniging op Tenerife.

 

De nederlandstalige vereniging El Teide wordt opgericht

Het eerder genoemde driemanschap dat het initiatief had genomen kreeg groen licht om verdere acties te ondernemen. Een bestuur werd gevormd en statuten en reglement werden geformuleerd. Dan is het zover, de oprichtingsvergadering vindt plaats in het vroege voorjaar van 1980. Er is ook al een naam voor de vereniging bedacht: Holland Club “El Teide”. Deze gedenkwaardige gebeurtenis krijgt zelfs aandacht in de Canarische uitgave van de krant El Dia. Het eerste ledenbestand telde ruim 100 Nederlandse residenten. Het activiteitenprogramma bestond hoofdzakelijk uit gezellige informele bijeenkomsten, speciaal rond typische Nederlandse feest- en gedenkdagen. En het wandelen bleef natuurlijk een van de vaste bezigheden, waaraan inmiddels ook veel zogenaamde “wintergasten” konden meedoen. Want die gingen ook een belangrijk deel uitmaken van het ledenbestand. Ook Nederlanders die in het Zuiden van Tenerife woonden konden zich aanmelden. Er komt een nieuwsbrief voor de leden, eerst nog een eenvoudig gestencild blaadje, later een prachtig boekje. En de rest is geschiedenis.

 

We wensen de nederlandstalige vereniging El Teide veel geluk met het 40 jarig bestaan en hopen op een positieve en bloeiende toekomst.

Anneke van ’t Hull.